Rehabilitacja stawu kolanowego

Fizjoterapia Przedoperacyjna

Optymalne przygotowanie ciała pacjenta do planowanego zabiegu operacyjnego.

Fizjoterapia Pooperacyjna

Indywidualna strategia postępowania w oparciu o proces gojenia danej struktury oraz pełną wiedzę śródoperacyjną (technikę oraz rozległość zabiegu, jakość tkanek, uszkodzenia współtowarzyszące).

Leczenie Zachowawcze

Holistyczne podejście do schorzeń w obrębie stawu kolanowego od zdiagnozowania przyczyny do działań profilaktycznych zabezpieczających przed ponowną kontuzją.

Mamy bogate doświadczenie w rehabilitacji po zabiegach takich jak:

 • anatomiczna rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (autorski program rehabilitacji)
 • anatomiczna rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego
 • rekonstrukcja więzadeł pobocznych
 • rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego przedniego
 • rekonstrukcja wielowięzadłowych
 • stabilizacja rzepki
 • osteotomia
 • zespolenia kostne (elewacja kłykci kości piszczelowej, złamania okołostawowe, złamania rzepki)
 • usunięcia przetrwałego fałdu błony maziowej
 • zabiegi naprawcze łąkotek (szycie, częściowe usunięcie, przeszczep łąkotek)
 • zabiegi naprawcze chrząstki stawowej
 • zabiegi odciążające powierzchnie
 • protezoplastyka stawu kolanowego

Mamy bogate doświadczenie w rehabilitacji w zakresie:

 • urazy skrętne stawu kolanowego
 • uszkodzenia więzadłowe
 • uszkodzenia łąkotek
 • uszkodzenia chrząstki stawowej
 • zmiany przeciążeniowe w obrębie stawu kolanowego
 • entezopatia m.in. więzadła rzepki
 • zwichnięcia rzepki
 • zmiany zwyrodnieniowe
 • kolano biegacza

Zapraszamy!