Konsultacja Fizjoterapeutyczna

Co to jest konsultacja fizjoterapeutyczna?

Konsultacja fizjoterapeutyczna ma na celu weryfikację przyczyn dolegliwości bólowych bądź poznanie stanu swojego układu mięśniowo – szkieletowego, by takim dolegliwościom zapobiegać.

  1. Rozpoczyna się ona wywiadem, podczas którego fizjoterapeuta poznaje obecny stan pacjenta, odniesione kontuzje czy przebyte zabiegi. Na tym etapie warto pokazać fizjoterapeucie badanie obrazowe, jeśli mieliśmy problem, który ich wykonania wymagał.
  2. Kolejnym etapem jest badanie fizjoterapeutyczne i testy funkcjonalne, dobrane pod kątem dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta, pozwalające określić zakresy ruchu i ewentualne dysfunkcje układu ruchu.
  3. Wszystko to prowadzi do postawienia diagnozy – czyli stworzenia funkcjonalnej mapy ciała oraz wytłumaczenia pacjentowi przyczyn obserwowanych zjawisk.
  4. Na końcu fizjoterapeuta przygotowuje zalecenia, jak ewentualne dysfunkcje skorygować.

Czym wyróżnia się konsultacja w MIRAI?

  1. W ramach naszej konsultacji możliwa jest krótka terapia manualna, jeśli jej podjęcie mogłoby spowodować szybkie zmniejszenie dolegliwości bólowych.
  2. W zakresie konsultacji, w jednej z naszych placówek, dostępne jest badanie urządzeniem, pozwalającym na uzyskanie kompleksowego obrazu kręgosłupa i nacisku stóp na podłoże w jednym momencie w pozycji stojącej. Obraz ten jest obiektywny i powtarzalny, przez co jest doskonałym miernikiem kondycji kręgosłupa oraz postępów w likwidowaniu ewentualnych dysfunkcji. Pacjent uzyskuje wydruki przedstawiające wszystkie najważniejsze parametry kręgosłupa opisane na poszczególnych zdjęciach.

W jakich przypadkach warto przeprowadzić konsultację?

  1. Konsultację fizjoterapeutyczną warto w szczególności przeprowadzić w tych przypadkach, kiedy dolegliwości bólowe stają się częste, bez jednoznacznej przyczyny. Kompleksowe badanie kręgosłupa pozwoli wykryć dysfunkcje zlokalizowane również poza obszarami bólowymi, a będącymi przyczynami dolegliwości.
  2. Konsultacja fizjoterapeutyczna wskazana jest również w przypadku dzieci. Pozwala ona wykryć wady postawy. Opcjonalne użycie wyżej wymienionej technologii jest w pełni bezpieczne i pozbawione jakiegokolwiek promieniowania.
  3. Wreszcie – czy to nie jest dobry moment, by na poważnie zweryfikować stan swojego kręgosłupa, będącego podstawą aktywnego, codziennego funkcjonowania?

Konsultacje fizjoterapeutyczne odbywają się w naszych trzech placówkach: MIRAI Clinic w Otwocku, MIRAI Warszawa Mokotów oraz w MIRAI Warszawa Wola (tu z możliwością analizy funkcjonalnej kręgosłupa i postawy w ruchu).

Zapraszamy!