Fizjoterapia łokcia, ręki

Rehabilitacja prowadzona jest zgodnie z filozofią leczenia w MIRAI.

Prowadzi ją fizjoterapeuta specjalizujący się w usprawnianiu urazów i dysfunkcji łokcia i ręki w systemie pracy 1 na 1. Program rehabilitacji układany jest indywidualnie dla każdego pacjenta według zaleceń lekarza i modyfikowany na bieżąco w oparciu o wyniki badań i wizyty kontrolne.

W leczeniu kierujemy się zasadą kompleksowości, uwzględniając wszystkie czynniki wpływające na funkcję kończyny górnej. Terapeuta manualny przywraca funkcję stawów i tkanek miękkich. Fizjoterapeuta i trener prowadzą funkcjonalny trening medyczny normalizujący napięcie mięśniowe. Proces rehabilitacji jest monitorowany przez lekarza prowadzącego poprzez cotygodniowe odprawy z fizjoterapeutami, na których omawiane są postępy leczenia i wprowadzane nowe zalecenia.

W rehabilitacji pooperacyjnej szybkość postępowania jest dostosowana do procesu gojenia się tkanek, monitorowanego przy pomocy USG, co pozwala na bezpieczne skrócenie czasu leczenia. Fizjoterapeuta prowadzący ma pełną wiedzę śródoperacyjną dotyczącą techniki, rozległości zabiegu, jakości tkanek, co pozwala mu na precyzyjne zaplanowanie rehabilitacji. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z lekarzem operującym.

Zapraszamy!