PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ - INFORMACJA DLA PACJENTA

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
dotyczącymi badań obrazowych i laboratoryjnych oraz o przestrzeganie wymienionych zasad.

BADANIA OBRAZOWE

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH BADAŃ OBRAZOWYCH

 1. Wskazane, aby zgłosić się około 15 minut przed czasem, co pozwoli na wypełnienie zgody na wykonanie badania oraz ankiety przed badaniem.
 2. Pacjent powinien dostarczyć wyniki poprzednich badań diagnostycznych.
 3. Wskazane, aby założyć ubranie, które można wygodnie zdjąć lub podwinąć, aby odsłonić badaną część ciała.
 4. W trakcie badania należy stosować się do wszystkich poleceń radiologa, technika bądź innego personelu medycznego pracowni.
 5. Dzieci i młodzież poniżej 18-go roku życia na badanie diagnostyczne muszą zgłosić się wraz z opiekunem ustawowym lub osobą upoważnioną.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE BADAŃ OBRAZOWYCH Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO

 1. Na 6 godzin przed badaniem zaleca się pozostać bez jedzenia.
 2. Przed badaniem należy przyjąć ok. 1 l płynów (najlepiej niegazowanej wody).
 3. Niezbędne jest posiadanie przez Pacjenta aktualnego wyniku poziomu kreatyniny (eGFR) we krwi.
 4. Środek kontrastowy zazwyczaj podawany jest drogą dożylną, zatem tuż przed rozpoczęciem badania zostanie założony wenflon.
 5. W przypadku pojawienia się reakcji niepożądanych należy bezzwłocznie poinformować personel medyczny pracowni.
 6. Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa proszony jest o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni.
 7. W celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów (około 2,5 litra wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych) w ciągu następnych 24 godzin.

BADANIE RTG

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Badanie RTG nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań (poza zawartymi w INFORMACJACH OGÓLNYCH) – chyba że jest to RTG jamy brzusznej lub kręgosłupa lędźwiowego. Wówczas na kilka dni przed badaniem zaleca się przyjmowanie leków, które usuną zalegające w jelitach pęcherzyki gazu, które mogłyby zakłócać obraz i sprawić, że wynik badania będzie niemiarodajny. Badanie wykonywane jest na postawie skierowania.

PRZECIWWSKAZANIA

Kobiety w ciąży powinny poinformować o swym stanie personel wykonujący badanie. Ze względu na zdrowie dziecka, badania kobiet ciężarnych wykonywane są tylko w sytuacjach ratujących życie.

PRZEBIEG BADANIA

Badanie jest bezbolesne, trwa od kilku do kilkunastu minut w zależności od ilości projekcji na skierowaniu. Osoba wykonująca badanie może prosić o to, aby pozostać w bezruchu, odsłonić lub wyeksponować konkretną część ciała, wziąć oddech lub wypuścić powietrze
z płuc.

BADANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Badanie TK nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań (poza zawartymi w INFORMACJACH OGÓLNYCH). Badanie wykonywane jest na postawie skierowania.
W trakcie badania lekarz może podjąć decyzję o konieczności podania dożylnego środka kontrastowego. Zaleca się więc, aby na badanie zaplanowane bez kontrastu przygotować się w sposób, który w razie potrzeby umożliwi bezpieczne podanie środka kontrastowego (patrz wyżej → INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE BADAŃ Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO).

PRZECIWWSKAZANIA

Kobiety w ciąży powinny poinformować o swym stanie personel wykonujący badanie. Ze względu na zdrowie dziecka, badania kobiet ciężarnych wykonywane są tylko w sytuacjach ratujących życie. Poza powyższym przeciwwskazania do wykonania badania związane są głównie z przeciwwskazaniami do podania jodowego środka kontrastowego.

PRZEBIEG BADANIA

Badanie jest bezbolesne. Trwa od kliku do kilkunastu minut. Podczas badania należy pozostać w bezruchu oraz przestrzegać komend personelu pracowni, ponieważ w przeciwnym razie wynik badania może mieć obniżoną wartość diagnostyczną.

BADANIE TK ANGIO NACZYŃ WIEŃCOWYCH ORAZ JEGO PRZEBIEG

1. Pacjent przed wykonaniem badania wypełniania zgody oraz ankietę anestezjologiczną
2. Pacjent powinien dostarczyć dotychczasową historię choroby związaną z badaniem (np. konsultacje kardiologiczne, wyniki badań)
3. Do badania wymagany jest wynik: kreatynina, sód, potas (to można wykonać na miejscu w MIRAI Clinic przed badaniem) oraz wynik badania TSH
4. Pacjentowi zakładane jest wkłucie dożylne
5. Pacjent po przeprowadzeniu wywiadu i omówieniu ankiety przez lekarza radiologa i anestezjologa jest proszony do pracowni, gdzie wykonywany jest przesiewowy skan serca (bez żadnych leków). Po tym przeglądowym skanie radiolog podejmuje decyzję, czy będzie wykonywane badanie (liczne blaszki miażdżycowe mogą być wykładnikiem odstąpienia od badania). Po zatwierdzeniu badania, Pacjent otrzymuje właściwe leki.
6. Po szybkim skanie przesiewowym Pacjent zostaje podłączony do kardiomonitora
7. Pacjent po badaniu pozostaje w pracowni TK, cały czas podłączony pod kardiomonitor, przebywając pod opieką anestezjologa i pielęgniarki diagnostyki przez około 30 minut

BADANIE REZONANSEM MAGNETYCZNYM

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Badanie MR nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań (poza zawartymi w INFORMACJACH OGÓLNYCH).
W trakcie badania lekarz może podjąć decyzję o konieczności podania dożylnego środka kontrastowego. Zaleca się więc, aby na badanie zaplanowane bez kontrastu przygotować się w sposób, który w razie potrzeby umożliwi bezpieczne podanie środka kontrastowego (patrz wyżej → INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE BADAŃ Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO).
W przypadku przebycia operacji z wszczepieniem implantów metalowych, konieczne jest przedstawienie dokumentu (zaświadczenia) zawierającego informację dotyczącą materiału, z jakiego wykonany jest implant lub zaświadczenia o dopuszczeniu do badania w polu magnetycznym – wydawanego przez producenta.

PRZECIWWSKAZANIA

Badanie rezonansu magnetycznego nie może być wykonane u osoby z wszczepionym stymulatorem serca, neurostymulatorem, implantem ślimakowym, pompą insulinową, metalicznym ciałem obcym. Nie zaleca się badania w pierwszym trymestrze ciąży.

PRZEBIEG BADANIA

Badanie jest bezbolesne, wymaga pozostania w bezruchu ok. 20-60 minut.
Z uwagi na obecność silnego pola magnetycznego, do pomieszczenia z aparatem MR zakazane jest wnoszenie metalowych przedmiotów (biżuteria, guziki itp.), które mogą spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej oraz przedmiotów takich jak: telefony, kart płatnicze/kredytowe, zegarki, inne urządzenia elektroniczne, gdyż mogą ulec uszkodzeniu.
Bardzo ważne jest pozostanie bez ruchu w trakcie wykonywania badania, gdyż w przeciwnym razie nie ma możliwości uzyskania diagnostycznych obrazów. Uruchomiony aparat MRI emituje dźwięki o różnym natężeniu, które mogą być odczuwane jako nieprzyjemne.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA MR PROSTATY

Należy przynieść oryginały:
– skierowania (jeśli nie dostarczono wcześniej)
– wyniku oznaczenia poziomu kreatyniny
– dowodu osobistego

Należy przynieść kopie :
– 3 ostatnich wyników PSA (lub mniej, jeśli oznaczano tylko 1-2 razy)
– opisu i wyniku biopsji stercza
– badania usg stercza (bez kopii obrazów)
– zabiegów operacyjnych dot prostaty (jeśli były)
– scyntygrafii (jeśli była)
– wcześniejszych badań MR prostaty (jeśli były) + płyta z badaniem
– innych badań prostaty lub współistniejących chorób nowotworowych
– kart informacyjnych dotyczących leczenia prostaty

Trzy dni przed badaniem:
– pozostawać na diecie lekkostrawnej, nie jeść potraw wzdymających typu kapusta, surowe warzywa etc.
– powstrzymać się od ejakulacji

Dzień przed badaniem:
– kontynuować dietę lekkostrawną
– jak najdokładniej opróżnić jelito grube ze stolca i gazu

BADANIE USG

BADANIE USG JAMY BRZUSZNEJ

Aby prawidłowo przygotować się do wizyty, należy ostatni posiłek spożyć na minimum 4 godziny przed badaniem.

BADANIE USG PĘCHERZA MOCZOWEGO

Przed badaniem nie należy przez dłuższy czas opróżniać pęcherza moczowego.
Należy spokojnie posiedzieć przez ok. 1 godzinę. Pierwsza część badania odbywa się na pełnym pęcherzu moczowym, po czym lekarz informuje o tym, iż należy iść i pęcherz opróżnić aby móc dokończyć badanie.

DIAGNOSTYKA SKOLIOZ

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Badanie skoliozy urządzeniem dp analizy funkcjonalnej kręgosłupa i postawy w ruchu nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań (poza zawartymi w INFORMACJACH OGÓLNYCH). Do badania należy przygotować wygodny strój sportowy (tylko spodenki).
W przypadku osób biegających, należy wziąć ze sobą obuwie biegowe. Może być ono przydatne dla oceny postawy ciała podczas biegu.

PRZECIWWSKAZANIA

W badaniu nie mogą uczestniczyć osoby o wzroście poniżej 110 cm.

PRZEBIEG BADANIA

Badanie jest bezbolesne, trwa od kilku do kilkunastu minut. Osoba wykonująca badanie może prosić o spacer lub bieg (bez obuwia) po specjalistycznej bieżni.
Pacjent podczas badania pozostaje w dolnej części bielizny/stroju sportowego.

BADANIA LABORATORYJNE

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH BADAŃ LABORATORYJNYCH

 1. Wskazane, aby założyć ubranie, które można wygodnie zdjąć lub podwinąć, aby odsłonić część ciała, z której będzie pobierana krew.
 2. W trakcie badania należy stosować się do wszystkich poleceń personelu medycznego.
 3. Dzieci i młodzież poniżej 18-go roku życia na badanie laboratoryjne muszą zgłosić się wraz z opiekunem ustawowym lub osobą upoważnioną.

BADANIA Z KRWI

 1. Na pobranie krwi należy przyjść na czczo – minimum 8 godzin bez przyjmowania posiłków.
 2. Przed badaniem można wypić niewielką ilość wody.
 3. W dniu poprzedzającym umówioną wizytę nie należy pić alkoholu.
 4. W dniu poprzedzającym pobranie należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego.

BADANIE OGÓLNE MOCZU

 1. Do badań rutynowych należy oddać mocz poranny.
 2. Mocz do badania należy oddać ze środkowego strumienia do czystego jednorazowego pojemnika (do nabycia w aptece), przy zachowaniu zasad higieny
 3. Na dzień przed badaniem należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego, który może powodować pojawienie się w moczu lub zwiększenie stężenia białka i ciał ketonowych.
 4. W dobie poprzedzającej badanie należy powstrzymać się od stosunków płciowych.
 5. Kobiety powinny odroczyć badanie w okresie od 2 dni poprzedzających menstruację do 2 dni po jej zakończeniu, ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badania.

BADANIE HELICOBACTER PYROLI Z KAŁU

Wykonanie badania nie wymaga specjalnego przygotowania. Próbkę kału należy przynieść w szczelnie zamkniętym pojemniku (do nabycia w aptece).

ZABIEGI EVLT

Informacja dla Pacjenta i zgoda na zabieg EVLT »

Zapraszamy!