RODO

Realizując obowiązek informacyjny z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że

  1. z dniem 1 lutego 2023 r. w wyniku połączenia dotychczasowych Współadministratorów Pani/Pana danych osobowych tj.:
    a)  Mirai Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Armii Krajowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796790, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5322084436;
    b) Mirai Instytut Rehabilitacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-126) przy ul. Wolskiej 96, 01-126 Warszawa
    w całości obowiązki Administratora Pani/Pana danych osobowych przejęła Mirai Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
  2. Pozostałe informacje nie ulegają zmianie.
  3. W sprawie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@odokancelaria.pl
  4. Przypominamy o możliwości cofnięcia wyrażonych przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.