Osteopatia

Osteopatia jest częścią medycyny manualnej. Traktuje organizm ludzki holistycznie, jako integralną całość wszystkich układów – uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem – zarówno w stanie określanym jako zdrowie, jak i w stanie chorobowym. Osteopatia zakłada, że ciało człowieka posiada zdolności do autoregulacji, samoleczenia i przywracania homeostazy. Choroba jednego organu lub jego okolicy wpływa na cały organizm. Dlatego przyczyna choroby, jak i jej konsekwencje mogą leżeć nierzadko w zupełnie innym rejonie ciała niż ból. Zatem wąskie specjalizacje w leczeniu oraz terapia skoncentrowana tylko w miejscu występowania dolegliwości nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt.

Dlaczego osteopatia?

Na wstępie należy podkreślić, że osteopatia nie jest alternatywą medycyny, a jej integralną częścią. W Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej jest już powszechną i szanowaną metodą terapii. Osteopata charakteryzuje się bardzo dużą wiedzą z zakresu fizjologii, anatomii, biomechaniki oraz powszechnej wiedzy klinicznej. W procesie leczenia osteopata bazuje na świadomości, że organizm ludzki ma zdolność do samoleczenia i poprzez terapię – usuwa blokady i zaburzenia upośledzające tę zdolność. Często wkracza w te obszary, w których klasyczna medycyna, czy fizjoterapia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Nierzadko zdarza się, że dolegliwości bólowe kręgosłupa, czy stawów obwodowych powracają, a pacjenci po jakimś czasie pojawiają się u swojego fizjoterapeuty lub lekarza z tym samym problemem. Czasem leczenie jest w ogóle nieefektywne. Dlatego oczywistym jest, że osteopatyczne podejście lecznicze nie będzie ściśle ograniczać się do systemu strukturalnego (układu mięśniowo – szkieletowego). Częstymi są też sytuacje, kiedy osteopatia jest alternatywą dla zabiegu operacyjnego.
Badanie osteopatyczne nie różni się w odczuciu pacjenta niczym od badania na wizycie lekarskiej ortopedycznej czy neurologicznej. Sama zaś terapia jest całkowicie bezpieczna i polega na sprawnym oddziaływaniu rękoma na ludzkie ciało, w celu zdiagnozowania oraz zlokalizowania zablokowań i dysfunkcji, które wpływają na pojawianie się różnych dolegliwości u pacjenta. Celem działania osteopaty jest odblokowanie wszystkich istniejących dysfunkcji.

Kim jest osteopata?

Podstawowe założenia osteopatii sformułował w 1874 r. amerykański chirurg wojskowy – dr Andrew Taylor Still. Aby zostać specjalistą w tej dziedzinie, najpierw trzeba uzyskać tytuł lekarza medycyny lub fizjoterapeuty na pięcioletnich studiach magisterskich. Następnie należy odbyć studia osteopatyczne, trwające także 5 lat. Studia te kończą się egzaminem klinicznym oraz obroną pracy dyplomowej, po której otrzymuje się dyplom uznawany na całym świecie. Dzięki tak zaawansowanej edukacji specjalista osteopatii zyskuje niezbędną wiedzę, która pozwala szerzej spojrzeć na anomalie układu ruchu i funkcjonowanie całego organizmu. Osteopata doskonale zna anatomię i fizjologię człowieka, a więc budowę i funkcjonowanie wszystkich narządów oraz zasad ich wzajemnego współdziałania. Jest to o tyle istotne, że wiele dolegliwości kostno – stawowych bierze swój początek w nieprawidłowym funkcjonowaniu narządów wewnętrznych. Stąd też podstawą całego systemu szkolenia osteopatów jest nauka prawidłowego diagnozowania pacjentów.

Jak wygląda wizyta u osteopaty?

Wizytę u osteopaty rozpoczyna szczegółowy wywiad z pacjentem. Osteopatę interesują nie tylko dolegliwości bólowe i wyniki badań, ale także styl życia pacjenta. Doświadczony osteopata bacznie obserwuje swojego pacjenta – jak się porusza, jak wstaje, jaka jest postawa jego ciała. Stan emocjonalny również nie jest bez znaczenia. Dopiero całość zebranych informacji pozwala na postawienie właściwej diagnozy oraz wybór optymalnej metody terapeutycznej. Wśród tych ostatnich osteopata może wykorzystać techniki bazujące na układzie kostno – stawowym, trzewnym, czaszkowym czy na delikatnych technikach powięziowych. Wizyta trwa około 60 minut, a liczba wizyt zależy od indywidualnego przypadku pacjenta, najczęściej od kilku do kilkunastu wizyt. Zdarzają się przypadki, kiedy osteopata usuwa problem pacjenta już podczas pierwszej wizyty.

Dla kogo osteopatia?

Ciężko stworzyć zamkniętą listę wskazań do wizyty u osteopaty. Są to bowiem wszystkie dolegliwości kostno – stawowe, bóle kręgosłupa, bóle głowy, nawracające migreny, niezdiagnozowane bóle brzucha, dolegliwości urologiczne czy ginekologiczne (w tym zespoły bólowe związane z ciążą i zmianami po ciąży, blizna po cesarskim cięciu, bóle menstruacyjne).
Pacjentami osteopaty są już noworodki (urazy okołoporodowe, nieprawidłowości związane z napięciem mięśniowym, zaburzenia psychomotoryki) oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kolejna grupa to osoby aktywnie uprawiające sport (zawodowi sportowcy często objęci są stałą opieką osteopatyczną), jak również osoby starsze, u których w ciągu wielu lat doszło do zastojów i ograniczeń ruchowych w organizmie.
Odrębną grupą pacjentów są kobiety w ciąży i w czasie połogu, bowiem w tym okresie dochodzi do bardzo dużych przeciążeń w organizmie dających objawy bólowe. Warto po ciąży udać się do osteopaty w celu przyspieszenia mechanizmów samoregulacji organizmu.
Bardzo liczną grupą pacjentów są pacjenci bólowi, pooperacyjni, którym osteopata również skutecznie pomaga.
Jak więc widać – osteopatia jest dziedziną, która bazuje na olbrzymiej wiedzy, a jej zakres działania jest niezwykle szeroki.

W MIRAI osobą odpowiedzialną za obszar osteopatii jest Ewa Bizon.

Zapraszamy!