Igłoterapia sucha

Suche igłowanie polega na wprowadzeniu specjalnej, sterylnej i cienkiej igły do mięśniowo-powięziowych punktów spustowych w obrębie napiętego pasma mięśniowego.

Czym są punkty spustowe?

Punkt spustowy to tkliwe, sztywne miejsce w obrębie napiętego pasma mięśnia szkieletowego. Może wywoływać on charakterystyczny ból rzutowany, ograniczać zakres ruchomości, powodować sztywność, osłabienie siły mięśniowej, czy też kontroli motorycznej.
Aktywny punkt spustowy odpowiedzialny jest za obecne lub przeszłe objawy (ból dobrze znany przez Pacjenta). Jest bardzo wrażliwy na palpację i powoduje charakterystyczny dla danego mięśnia ból rzutowany.
Utajony punkt spustowy jest wrażliwy na dotyk, ale nie powoduje bólu u Pacjenta na co dzień. Może zaburzać funkcje motoryczne w danym mięśniu oraz w synergistach.

Punkty spustowe mogą powstać w wyniku przeciążenia struktur mięśniowo – powięziowych, przebytych urazów oraz zabiegów operacyjnych, zmian wrodzonych (np. hipermobilność), niedostatecznego obciążenia oraz na skutek zaburzeń hormonalnych, niedoboru witamin (B12, C) i przewlekłego stresu.

Na czym polega suche igłowanie?

Podczas terapii, terapeuta palpacyjnie poszukuje napiętego pasma oraz sztywnego, bolesnego punktu w jego obrębie. Następnie drażni ten punkt, aby sprawdzić obecność bólu rzutowanego – tego, który odzwierciedla dolegliwości Pacjenta. Wprowadzenie igły w znaleziony punkt spustowy i jej dynamiczne ruchy mają na celu wywołanie lokalnego skurczu mięśniowego. Efektem tego jest destrukcja dysfunkcyjnych płytek motorycznych, spadek stężenia substancji bólowych w obrębie napiętego pasma mięśniowego oraz stymulacja komórek do regeneracji i przebudowy. W związku z tym Pacjent odczuwa zmniejszone dolegliwości bólowe oraz znaczące rozluźnienie tkanek poddawanych terapii.
Igłoterapia może być stosowana także w obrębie blizn, więzadeł i ścięgien.

Warto pamiętać, że suche igłowanie to tylko część terapii i aby uzyskać zadowalające efekty, należy ją łączyć z terapią manualną oraz odpowiednimi ćwiczeniami.

Kiedy stosujemy suche igłowanie?

Stosowane w przypadku bólu i dysfunkcji narządu ruchu, m. in.:
– terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych
– bóle głowy
– bóle kręgosłupa
– bóle związane z bliznami
– tendinopatie
– kolano skoczka, kolano biegacza
– łokieć golfisty, łokieć tenisisty
– dysfunkcje stożka rotatorów
– ból w stawie rzepkowo – udowym
– skręcenie stawu skokowego

Przeciwskazania (m. in.):
– igłofobia
– aktywna choroba nowotworowa
– infekcje
– zaburzenia czucia
– pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi (wymagana zgoda lekarza)
– zmiany skórne i otwarte rany
– ostry stan zapalny
– ciężka miażdżyca

Ewentualne działania niepożądane:
– po zabiegu nakłuwana okolica może być obolała (czasami uczucie ,,zakwasów”)
– uczucie zwiększonego napięcia tkanek
– niewielkie krwiaki w miejscu igłowania
– przeczulica trwająca ok. 1-2 dni

Zapraszamy!