Cennik badań obrazowych

REZONANS MAGNETYCZNY 3 T - CENNIK BADAŃ

MR GŁOWY 850 zł
MR GŁOWY ANGIO 950 zł
MR GŁOWY + ANGIO GŁOWY 950 zł
MR KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO 850 zł
MR KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO 850 zł
MR KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO 850 zł
MR PROSTATY 990 zł
MR STAWU BIODROWEGO 950 zł
MR STAWU KOLANOWEGO 950 zł
MR STAWU SKOKOWEGO 950 zł
MR STAWU ŁOKCIOWEGO 950 zł
MR STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH 950 zł
MR UDA 950 zł
MR PODUDZIA 950 zł
MR STOPY 950 zł
MR BARKU 980 zł
MR DWÓCH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA 1550 zł
MR TRZECH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA 1990 zł
MR ACHILLESA 950 zł
MR NADGARSTKA 950 zł
MR RĘKI 950 zł
MR RAMIENIA 950 zł
MR PRZEDRAMIENIA 950 zł
MR PALCA RĘKI 950 zł
MR PALCA STOPY 950 zł
MR SPOJENIA ŁONOWEGO 950 zł
MR MIEDNICY KOSTNEJ 950 zł
MR KOŚCI KRZYŻOWO-OGONOWEJ 950 zł
MR MIĘŚNI UDA 950 zł
MR MIĘŚNI PODUDZIA 950 zł
MR MIĘŚNI RAMIENIA 950 zł
MR PRZEDRAMIENIA 950 zł
MR KLATKI PIERŚOWEJ 950 zł
MR MIEDNICY 950 zł
MR STAWU – SKRÓCONY POOPERACYJNY 550 zł
MR – KONTRAST DOŻYLNY PROHANCE 10 ML 240 zł
MR – KONTRAST DOŻYLNY PROHANCE 15 ML 290 zł
MR – KONTRAST DOŻYLNY PROHANCE 20 ML 330 zł
MR – KONTRAST DOŻYLNY MULTIHANCE 10 ML 360 zł
MR – KONTRAST DOŻYLNY MULTIHANCE 15 ML 420 zł
MR – ARTROGRAFIA BARKU 1390 zł
MR – ARTROGRAFIA STAWU ŁOKCIOWEGO 1390 zł
MR – ARTROGRAFIA STAWU BIODROWEGO 1390 zł
MR – ARTROGRAFIA STAWU KOLANOWEGO 1390 zł
MR – ARTROGRAFIA STAWU SKOKOWEGO 1390 zł
MR – ARTROGRAFIA NADGARSTKA 1390 zł
MR – KONTRAST ARTIREM – ARTROGRAFIA 400 zł

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA - CENNIK BADAŃ

TK – ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I TĘTNIC BIODROWYCH (W TYM TĘTNIC NERKOWYCH) 740 zł
TK – ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH 940 zł
TK – ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ 740 zł
TK – ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ, BRZUSZNEJ I TĘT. BIODROWYCH 940 zł
TK – ANGIO TK TĘTNIC MÓZGOWYCH 690 zł
TK – ANGIO TK TĘTNIC SZYJNYCH 740 zł
TK – ANGIO TĘTNIC MÓZGOWYCH I SZYJNYCH 940 zł
TK GŁOWY BEZ KONTRASTU 490 zł
TK JAMY BRZUSZNEJ 690 zł
TK JAMY BRZUSZNEJ + MIEDNICY MNIEJSZEJ + UROGRAFIA 990 zł
TK JAMY BRZUSZNEJ + MIEDNICY MNIEJSZEJ 840 zł
TK GŁOWY + KLATKI PIERSIOWEJ + JAMY BRZUSZNEJ + MIEDNICY MNIEJSZEJ 1190 zł
TK GŁOWY + SZYI + KLATKI PIERSIOWEJ + JAMY BRZUSZNEJ + MIEDNICY MNIEJSZEJ 1390 zł
TK SZYI + KLATKI PIERSIOWEJ + JAMY BRZUSZNEJ + MIEDNICY MNIEJSZEJ 1240 zł
TK KLATKI PIERSIOWEJ 590 zł
TK KLATKI PIERSIOWEJ + JAMY BRZUSZNEJ 840 zł
TK KLATKI PIERSIOWEJ + JAMY BRZUSZNEJ + MIEDNICY MNIEJSZEJ 1040 zł
TK KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO 490 zł
TK KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO 490 zł
TK KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO 490 zł
TK KLATKI PIERSIOWEJ (HRCT) 490 zł
TK SZYI 590 zł
TK TWARZOCZASZKI 490 zł
TK USZU 390 zł
TK ZATOK 490 zł
TK ROTACJI KOŃCZYN DOLNYCH 990 zł
TK MIEDNICY MNIEJSZEJ 590 zł
TK MIEDNICY KOSTNEJ 540 zł
TK KOŚCI KRZYŻOWO-OGONOWEJ 540 zł
TK RAMIENIA 540 zł
TK PRZEDRAMIENIA 540 zł
TK UDA 540 zł
TK PODUDZIA 540 zł
TK RĘKI 540 zł
TK PALCA RĘKI 540 zł
TK STOPY 540 zł
TK PALCA STOPY 540 zł
TK OBOJCZYKA 540 zł
TK STAWU SKOKOWEGO (z oceną porównawczą więzozrostu) 640 zł
TK DWÓCH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA 790 zł
TK TRZECH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA 990 zł
TK ARTROGRAFIA BARKU 1190 zł
TK ARTROGRAFIA STAWU ŁOKCIOWEGO 1190 zł
TK ARTROGRAFIA NADGARSTKA 1190 zł
TK ARTROGRAFIA STAWU BIODROWEGO 1190 zł
TK ARTROGRAFIA STAWU KOLANOWEGO 1190 zł
TK ARTROGRAFIA STAWU SKOKOWEGO 1190 zł
TK – KONTRAST 160-290 zł
TK – KONTRAST VISIPAQUE 100 ML 330 zł

USG - CENNIK BADAŃ

USG PIERSI 250 zł
USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH 250 zł
USG ŚLINIANEK 250 zł
USG TARCZYCY 250 zł
USG UKŁADU MOCZOWEGO 250 zł
USG UKŁADU MOCZOWEGO Z OCENĄ GRUCZOŁU KROKOWEGO 250 zł
USG JAMY BRZUSZNEJ 250 zł
USG JĄDER 250 zł
USG PŁUC 250 zł
USG JAM OPŁUCNOWYCH 250 zł
USG TKANEK MIĘKKICH WSKAZANEJ OKOLICY (pachwiny, powłok brzusznych, itp.) 250 zł
USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH 260 zł
USG DOPPLER AORTY BRZUSZNEJ I TĘTNIC BIODROWYCH 300 zł
USG DOPPLER TĘTNIC KOŃCZYNY GÓRNEJ 260 zł
USG DOPPLER TĘTNIC KOŃCZYNY DOLNEJ 260 zł
USG DOPPLER TĘTNIC NERKOWYCH 300 zł
USG DOPPLER TĘTNIC TRZEWNYCH 300 zł
USG DOPPLER ŻYŁ KOŃCZYNY DOLNEJ 300 zł
USG DOPPLER ŻYŁ KOŃCZYNY GÓRNEJ 300 zł
USG DOPPLER UKŁADU WROTNEGO 260 zł
USG DOPPLER INNYCH OBSZARÓW NACZYŃ TĘTNICZYCH LUB ŻYLNYCH 300 zł
USG STAWU KOLANOWEGO 340 zł
USG STAWU BIODROWEGO 340 zł
USG STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH 340 zł
USG BARKU 340 zł
USG STAWU ŁOKCIOWEGO 340 zł
USG RĘKI 340 zł
USG APARATU WIĘZADŁOWEGO STAWÓW PALCA/ŚRÓDRĘCZA 340 zł
USG PACHWINY SPORTOWCA 340 zł
USG BADANIE OKOLICY 1 GRUPY MIĘŚNI 340 zł
USG NERWÓW OBWODOWYCH 340 zł
USG PUNKCJA POD KONTROLĄ USG 340 zł
USG STOPY 340 zł
USG NADGARSTKA 340 zł
USG STAWU SKOKOWEGO 340 zł
USG PACHWINY 340 zł
USG SZYI 340 zł
USG PALCA RĘKI 340 zł
USG PALCA STOPY 340 zł
USG NERWÓW KOŃCZYNY GÓRNEJ 340 zł
USG NERWÓW KOŃCZYNY DOLNEJ 340 zł
USG MIĘŚNI UDA 340 zł
USG MIĘŚNI PODUDZIA 340 zł
USG MIĘŚNI MIEDNICY 340 zł
USG MIĘŚNI RAMIENIA 340 zł
USG MIĘŚNI PRZEDRAMIENIA 340 zł
USG MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ 340 zł
USG ORTOPEDYCZNE (dr M. Bartoszewicz) 300 zł
USG EWAKUACJA ZWAPNIEŃ (BARBOTAGE) 340 zł

RTG - CENNIK BADAŃ

RTG Czaszki AP 75 zł
RTG Czaszki bok prawy 75 zł
RTG Czaszki bok lewy 75 zł
RTG Czaszki celowane na potylicę 75 zł
RTG Czaszki osiowa (wg Orleya) 75 zł
RTG Zatoki PA 75 zł
RTG Czaszki PA 75 zł
RTG Twarzoczaszki BOK 75 zł
RTG Twarzoczaszki PA 75 zł
RTG Kość nosowa BOK 75 zł
RTG Oczodołów PA 75 zł
RTG Mostka BOK 75 zł
RTG Mostka – stawy mostkowo-obojczykowe AP 75 zł
RTG Mostka – stawy mostkowo-obojczykowe SKOS 75 zł
RTG Kręgosłupa – cały AP 190 zł
RTG Kręgosłupa – cały BOK 190 zł
RTG Kręgosłupa – cały AP i BOK 280 zł
RTG Kręgosłupa szyjnego AP 75 zł
RTG Kręgosłupa szyjnego BOK 75 zł
RTG Kręgosłupa szyjnego AP i BOK 110 zł
RTG Kręgosłupa szyjnego boczna – zdjęcie czynnościowe w zgięciu i wyproście 110 zł
RTG Kręgosłupa szyjnego na ząb obrotnika 75 zł
RTG Kręgosłupa szyjnego skośna prawa 75 zł
RTG Kręgosłupa szyjnego skośna lewa 75 zł
RTG Kręgosłupa piersiowego AP 75 zł
RTG Kręgosłupa piersiowego boczna 75 zł
RTG Kręgosłupa piersiowego AP i boczna 110 zł
RTG Kręgosłupa piersiowego skośna prawa 75 zł
RTG Kręgosłupa piersiowego skośna lewa 75 zł
RTG Kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP 75 zł
RTG Kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego boczna 75 zł
RTG Kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP i boczna 110 zł
RTG Kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skośna prawa 75 zł
RTG Kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skośna lewa 75 zł
RTG Kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe w zgięciu i wyproście 110 zł
RTG Kręgosłupa – inne 75 zł
RTG Klatki piersiowej PA 75 zł
RTG Klatki piersiowej AP 75 zł
RTG Klatki piersiowej boczna prawa 75 zł
RTG Klatki piersiowej boczna lewa 75 zł
RTG Klatki piersiowej skośna boczna prawa 75 zł
RTG Klatki piersiowej skośna boczna lewa 75 zł
RTG Żeber skośna 75 zł
RTG Żeber PA 75 zł
RTG Barku prawego AP w pozycji neutralnej 75 zł
RTG Barku lewego AP w pozycji neutralnej 75 zł
RTG Barku prawego i lewego AP w pozycji neutralnej 110 zł
RTG Barku prawego AP w rotacji zewnętrznej 75 zł
RTG Barku lewego AP w rotacji zewnętrznej 75 zł
RTG Barku prawego i lewego AP w rotacji zewnętrznej 110 zł
RTG Barku prawego AP w rotacji wewnętrznej 75 zł
RTG Barku lewego AP w rotacji wewnętrznej 75 zł
RTG Barku prawego i lewego AP w rotacji wewnętrznej 110 zł
RTG Barku prawego true AP 75 zł
RTG Barku lewego true AP 75 zł
RTG Barku prawego i lewego true AP 110 zł
RTG Barku prawego pachowa 75 zł
RTG Barku lewego pachowa 75 zł
RTG Barku prawego i lewego pachowa 110 zł
RTG Barku prawego Y (gamma) 75 zł
RTG Barku lewego Y (gamma) 75 zł
RTG Barku prawego i lewego Y (gamma) 110 zł
RTG Barku prawego West Point 75 zł
RTG Barku lewego West Point 75 zł
RTG Barku prawego i lewego West Point 110 zł
RTG Barku prawego Zanka 75 zł
RTG Barku lewego Zanka 75 zł
RTG Barku prawego i lewego Zanka 110 zł
RTG Barku prawego Alexander 75 zł
RTG Barku lewego Alexander 75 zł
RTG Barku prawego i lewego Alexander 110 zł
RTG Barku prawego Velpaou 75 zł
RTG Barku lewego Velpaou 75 zł
RTG Barku prawego i lewego Velpaou 110 zł
RTG Barku prawego boczna przez klatkę piersiową 75 zł
RTG Barku lewego boczna przez klatkę piersiową 75 zł
RTG Barku prawego AP w pozycji neutralnej + Y (gamma) 110 zł
RTG Barku lewego AP w pozycji neutralnej + Y (gamma) 110 zł
RTG Barku prawego w trzech projekcjach (opis) 160 zł
RTG Barku lewego w trzech projekcjach (opis) 160 zł
RTG Barku prawego i lewego w trzech projekcjach (opis) 280 zł
RTG Stawów barkowo-obojczykowych AP  w obciążeniu porównawcze 95 zł
RTG Barku – inna 75 zł
RTG Obojczyka prawego AP 75 zł
RTG Obojczyka lewego AP 75 zł
RTG Obojczyka prawego osiowa 75 zł
RTG Obojczyka lewego osiowa 75 zł
RTG Obojczyka prawego AP i osiowa 110 zł
RTG Obojczyka lewego AP i osiowa 110 zł
RTG Obojczyków AP porównawcze 95 zł
RTG Łopatki prawej AP 75 zł
RTG Łopatki lewej AP 75 zł
RTG Łopatki prawej boczna 75 zł
RTG Łopatki lewej boczna 75 zł
RTG Ramienia prawego AP 95 zł
RTG Ramienia lewego AP 95 zł
RTG Ramienia prawego boczna 95 zł
RTG Ramienia lewego boczna 95 zł
RTG Ramienia prawego AP + bok 150 zł
RTG Ramienia lewego AP + bok 150 zł
RTG Łokcia prawego AP 75 zł
RTG Łokcia lewego AP 75 zł
RTG Łokcia prawego boczna 75 zł
RTG Łokcia lewego boczna 75 zł
RTG Łokcia prawego AP + boczna 110 zł
RTG Łokcia lewego AP+ boczna 110 zł
RTG Łokcia prawego celowane na głowę kości promieniowej 75 zł
RTG Łokcia lewego celowane na głowę kości promieniowej 75 zł
RTG Łokcia prawego i lewego celowane na głowę kości promieniowej 110 zł
RTG Przedramienia prawego AP 95 zł
RTG Przedramienia lewego AP 95 zł
RTG Przedramienia prawego boczna 95 zł
RTG Przedramienia lewego boczna 95 zł
RTG Przedramienia prawego skośna 95 zł
RTG Przedramienia lewego skośna 95 zł
RTG Przedramienia prawego AP + boczna 150 zł
RTG Przedramienia lewego AP + boczna 150 zł
RTG Nadgarstka prawego PA 75 zł
RTG Nadgarstka lewego PA 75 zł
RTG Nadgarstka prawego boczna 75 zł
RTG Nadgarstka lewego boczna 75 zł
RTG Nadgarstka prawego PA + boczna 110 zł
RTG Nadgarstka lewego PA + boczna 110 zł
RTG Nadgarstka prawego PA – dewiacja łokciowa 75 zł
RTG Nadgarstka lewego PA – dewiacja łokciowa 75 zł
RTG Nadgarstka prawego i lewego – dewiacja łokciowa 110 zł
RTG Nadgarstka prawego PA – dewiacja promieniowa 75 zł
RTG Nadgarstka lewego PA – dewiacja promieniowa 75 zł
RTG Nadgarstka prawego i lewego PA – dewiacja promieniowa 110 zł
RTG Nadgarstka prawego PA – przy palcach zaciśniętych w pięść 75 zł
RTG Nadgarstka lewego PA – przy palcach zaciśniętych w pięść 75 zł
RTG Nadgarstka prawego i lewego PA – przy palcach zaciśniętych w pięść 110 zł
RTG Nadgarstka prawego – celowane na kość łódeczkowatą 75 zł
RTG Nadgarstka lewego – celowane na kość łódeczkowatą 75 zł
RTG Nadgarstka prawego i lewego – celowane na kość łódeczkowatą 110 zł
RTG Nadgarstka prawego – tunelowa 75 zł
RTG Nadgarstka lewego – tunelowa 75 zł
RTG Nadgarstka prawego i lewego – tunelowa 110 zł
RTG Nadgarstka – inna 75 zł
RTG Ręki prawej AP 75 zł
RTG Ręki lewej AP 75 zł
RTG Ręki prawej boczna 75 zł
RTG Ręki lewej boczna 75 zł
RTG Ręki prawej skośna 75 zł
RTG Ręki lewej skośna 75 zł
RTG Ręki prawej AP + boczna 110 zł
RTG Ręki lewej AP + boczna 110 zł
RTG Ręki prawej AP + skośna 110 zł
RTG Ręki lewej AP + skośna 110 zł
RTG Palca ręki prawej AP 75 zł
RTG Palca ręki lewej AP 75 zł
RTG Palca ręki prawej boczna 75 zł
RTG Palca ręki lewej boczna 75 zł
RTG Palca ręki prawej skośna 75 zł
RTG Palca ręki lewej skośna 75 zł
RTG Palca ręki prawej AP + boczna lub skośna 110 zł
RTG Palca ręki lewej AP + boczna lub skośna 110 zł
RTG Kończyn dolnych AP 190 zł
RTG Kończyny dolnej prawej boczna 190 zł
RTG Kończyny dolnej lewej boczna 190 zł
RTG Kończyny dolnej prawej i lewej proj boczna 280 zł
RTG Miednicy AP 75 zł
RTG Miednicy – Wschód 75 zł
RTG Miednicy – Flamingo 75 zł
RTG Miednicy – Zachód 75 zł
RTG Miednicy – na spojenie łonowe AP 75 zł
RTG Miednicy – na spojenie łonowe osiowa 75 zł
RTG Kości krzyżowej AP 75 zł
RTG Kości krzyżowej boczna 75 zł
RTG Kości guzicznej AP 75 zł
RTG Kości guzicznej boczna 75 zł
RTG Stawu krzyżowo-biodrowego prawego 75 zł
RTG Stawu krzyżowo-biodrowego lewego 75 zł
RTG Stawu krzyżowo-biodrowego prawego i lewego 110 zł
RTG Biodra prawego AP 75 zł
RTG Biodra lewego AP 75 zł
RTG Biodra prawego i lewego AP porównawcze 95 zł
RTG Biodra prawego osiowa 75 zł
RTG Biodra lewego osiowa 75 zł
RTG Biodra prawego skośna wg Lauenstein’a 75 zł
RTG Biodra lewego skośna wg Lauenstein’a 75 zł
RTG Biodra prawego i lewego wg Lauenstein’a porównawcze 95 zł
RTG Biodra prawego AP + osiowa 110 zł
RTG Biodra lewego AP + osiowa 110 zł
RTG Uda prawego AP 95 zł
RTG Uda lewego AP 95 zł
RTG Uda prawego boczna 95 zł
RTG Uda lewego boczna 95 zł
RTG Uda prawego AP + boczna 150 zł
RTG Uda lewego AP + boczna 150 zł
RTG Kolana prawego AP 75 zł
RTG Kolana lewego AP 75 zł
RTG Kolana prawego boczna (standardowa) 75 zł
RTG Kolana lewego boczna (standardowa) 75 zł
RTG Kolana prawego boczna w wyproście 75 zł
RTG Kolana lewego boczna w wyproście 75 zł
RTG Kolan – osiowe rzepek wg Marchant’a 95 zł
RTG Kolana prawego AP + boczna w wyproście 110 zł
RTG Kolana lewego AP + boczna w wyproście 110 zł
RTG Kolana prawe i lewe AP + boczna + rzepek wg Marchant’a 280 zł
RTG Kolan – projekcja tunelowa 95 zł
RTG Kolana prawego boczna celowana na guzowatość 75 zł
RTG Kolana lewego boczna celowana na guzowatość 75 zł
RTG Kolan – czynnościowa rzepek 30st, 45st, 60st 190 zł
RTG Kolan wg Rosenberga 95 zł
RTG Kolana – inne 75 zł
RTG Kolana prawego i lewego w dwóch projekcjach: AP i bok 190 zł
RTG Goleni prawej AP 95 zł
RTG Goleni lewej AP 95 zł
RTG Goleni prawej boczna 95 zł
RTG Goleni lewej boczna 95 zł
RTG Goleni prawej AP + boczna 150 zł
RTG Goleni lewej AP + boczna 150 zł
RTG Goleni prawej skośna 95 zł
RTG Goleni lewej skośna 95 zł
RTG Stawu skokowego prawego AP 75 zł
RTG Stawu skokowego lewego AP 75 zł
RTG Stawu skokowego prawego boczna 75 zł
RTG Stawu skokowego lewego boczna 75 zł
RTG Stawu skokowego prawego AP + boczna 110 zł
RTG Stawu skokowego lewego AP +boczna 110 zł
RTG Stawu skokowego prawego celowana na widełki (Mortise View) 75 zł
RTG Stawu skokowego lewego celowana na widełki (Mortise View) 75 zł
RTG Stawu skokowego prawego AP + boczna + celowana na widełki (Mortise view) 160 zł
RTG Stawu skokowego lewego AP + boczna + celowana na widełki (Mortise view) 160 zł
RTG Stawu skokowego prawego i lewego w 3 projekcjach (opis) 280 zł
RTG Stawu skokowego prawego – AMI view 75 zł
RTG Stawu skokowego lewego – AMI view 75 zł
RTG Stawu skokowego prawego wg Saltzmana 75 zł
RTG stawu skokowego prawego i lewego w dwóch projekcjach: AP i bok 190 zł
RTG Stawu skokowego lewego wg Saltzmana 75 zł
RTG Stawu skokowego – inna 75 zł
RTG Stopy prawej AP 75 zł
RTG Stopy lewej AP 75 zł
RTG Stopy prawej boczna 75 zł
RTG Stopy lewej boczna 75 zł
RTG Stopy prawej skośna 75 zł
RTG Stopy lewej skośna 75 zł
RTG Stopy prawej AP + boczna 110 zł
RTG Stopy lewej AP + boczna 110 zł
RTG Stopy prawej AP + skośna 110 zł
RTG Stopy lewej AP + skośna 110 zł
RTG Stopy – kość piętowa prawa w projekcji bocznej 75 zł
RTG Stopy – kość piętowa lewa w projekcji bocznej 75 zł
RTG Stopy – kość piętowa prawa w projekcji osiowej 75 zł
RTG Stopy – kość piętowa lewa w projekcji osiowej 75 zł
RTG Stopy – kość piętowa prawa w projekcji bocznej + osiowej 110 zł
RTG Stopy – kość piętowa lewa w projekcji bocznej + osiowej 110 zł
RTG Stóp AP – przy wspięciu na palce 95 zł
RTG Stopy prawej – trzeszczki 75 zł
RTG Stopy lewej – trzeszczki 75 zł
RTG Stopy – inne 75 zł
RTG Palca stopy prawej AP 75 zł
RTG Palca stopy lewej AP 75 zł
RTG Palca stopy prawej boczna 75 zł
RTG Palca stopy lewej boczna 75 zł
RTG Palca stopy prawej skośna 75 zł
RTG Palca stopy lewej skośna 75 zł
RTG Palca stopy prawej AP + boczna lub skośna 110 zł
RTG Palca stopy lewej AP + boczna lub skośna 110 zł
RTG Jamy brzusznej AP w pozycji stojącej 90 zł
RTG Jamy brzusznej boczna w pozycji stojącej 90 zł
RTG Jamy brzusznej AP w pozycji leżącej 90 zł
RTG Jamy brzusznej boczna w pozycji leżącej 90 zł