Najczęstsze kontuzje w koszykówce

Kontuzje są nieodłączną częścią sportu – zarówno tego zawodowego, jak i amatorskiego. Kontuzję sportową definiujemy jako „uszkodzenie tkanek występujące jako rezultat uprawiania sportu lub ćwiczeń” (1). Można je podzielić ze względu na: czas, jaki zajął na jej wystąpienie (ostre i chroniczne), rodzaj uszkodzonej tkanki, rozległość kontuzji, itd. Sport sportowi nierówny, dlatego w różnych dyscyplinach występują różne kontuzje i różna jest częstotliwość ich występowania. Czołowymi sportami pod kątem występowania kontuzji w przeliczeniu na 1000 godzin trenowania/grania, są m.in. piłka nożna, futbol amerykański, czy koszykówka (2). W tym artykule skupię się na ostatniej dyscyplinie, czyli koszykówce.

Różne publikacje wskazują, w odniesieniu do koszykówki, częstotliwość występowania kontuzji na poziomie 7-10 kontuzji na 1000 godzin ekspozycji na sport (3). Do najczęstszych kontuzji w koszykówce zaliczamy: kontuzje stawu skokowego, np. skręcenie inwersyjne oraz kontuzje stawu kolanowego, jak np. zerwanie więzadła krzyżowego przedniego (4).

Skręcenie inwersyjne stawu skokowego występuje, gdy przednia część stopy oraz pięta podczas obciążenia kończyny ustawią się do wewnątrz, natomiast staw skokowy oraz reszta ciała ustawia się na zewnątrz od stopy. To w konsekwencji powoduje przejęcie obciążenia całego ciała przez więzadła po bocznej stronie stawu skokowego, m.in. więzadło skokowo-strzałkowe przednie (ATFL – anterior talo-fibularis ligament), więzadło piętowo-strzałkowe (CFL – calcaneo-fibularis ligament) oraz boczny przedział torebki stawowej.

Ważne, aby nie bagatelizować skręceń stawu skokowego, ponieważ może się to przyczynić do zwiększonego ryzyka ponownych skręceń lub do powstania chronicznej niestabilności stawu skokowego. Dlatego po urazie warto przejść przez cały proces rehabilitacji pod okiem specjalistów: od początkowej fazy, skupionej na zmniejszeniu obrzęku, czy odzyskaniu zakresu ruchu w stawie, aż po końcowe fazy przygotowujące nasz staw skokowy do powrotu do sportu oraz aktywności fizycznej sprzed kontuzji.

Na szczęście już kilkuminutowa rozgrzewka, oparta m.in. o podniesienie temperatury ciała, trening stabilności jednonóż, pracę nad zakresem ruchu wyprostu w stawie skokowym (czyli ruchu stopy „na siebie”) oraz stabilizacji tułowia, poprawia zakres ruchu w stawie skokowym oraz równowagę – czyli dwa główne czynniki bezpośrednio wpływające na ryzyko skręcenia stawu skokowego (5). Taka rozgrzewka będzie także świetnym rozwiązaniem w celu prewencji przyszłych kontuzji tego stawu.

Zdjęcie: Spróbuj wykonać ten test na równowagę: w staniu jednonóż załóż ręce na klatce piersiowej i w rytmie raz na sekundę obracaj głowę w lewo i w prawo w pełnym zakresie. Wzrok podąża za ruchem głową, nie fiksuj go na przedmiotach.
Celem jest utrzymanie pozycji przez 15 sekund.

Po więcej informacji na temat skręceń stawu skokowego zapraszam na poprzedni artykuł na naszej stronie: Skręcenie stawu skokowego &raquo.

Urazy więzadła krzyżowego przedniego (ACL – anterior cruciate ligament) są niemal chlebem powszednim w koszykówce – nawet 16% koszykarek może doznać urazu ACL w ciągu całej swojej kariery zawodowej, co jest zwykle od 2 do 4 razy większe, niż u koszykarzy płci męskiej (6). Wiele czynników wpływa na ryzyko urazu więzadła krzyżowego przedniego – zarówno czynniki na które mamy wpływ (jak np. siła mięśni tułowia, mięśni kończyny dolnej, masa ciała czy równowaga), jak i czynniki, na które wpływu mieć nie możemy – są to m.in. płeć (kobiety częściej doznają urazu tego więzadła), zmienność osobnicza w budowie niektórych elementów stawu kolanowego, czy predyspozycje genetyczne. Do sytuacji predysponujących do urazu na boisku możemy zaliczyć m.in. wysoką prędkość biegu, lądowanie jednonóż, dynamiczne bronienie przeciwnika, rozproszenie wzrokowe, nagłe hamowanie i inne. W koszykówce, mimo faktu, że jest to sport kontaktowy, równie często występują kontuzje ACL-a w sytuacjach bezkontaktowych. Ponieważ uraz więzadła krzyżowego przedniego jest urazem wieloprzyczynowym, a dyscypliny sportowe, w których najczęściej on występuje, są dyscyplinami otwartymi oraz nieprzewidywalnymi, trudno jest w sposób istotny wpłynąć na prewencję urazu.

Mimo to warto wykorzystać poniższe metody:

  • trening siłowy, szczególnie skupiony na sile kończyn dolnych: mięśni bioder, ud oraz podudzia;
  • trening równowagi: obunóż, jednonóż, trening z uwzględnieniem perturbacji czy zadań kognitywnych;
  • nauka wyskoków, lądowań: obunóż, jednonóż, jednopłaszczyznowo, wielopłaszczyznowo;
  • trening na boisku, w warunkach treningowych, a później meczowych;
  • zarządzanie obciążeniem, ilością godzin spędzonych na boisku;
  • odpowiednia regeneracja.

Zdjęcie: Element treningu równowagi

Trenując wszelkiego rodzaju dyscypliny sportowe – a przede wszystkim te kontuzjogenne, do których zaliczamy koszykówkę – warto pamiętać o tym, że prewencja jest zawsze tańszym i lepszym rozwiązaniem niż leczenie. Dlatego inwestycja w wizytę u fizjoterapeuty, czy trenera przygotowania fizycznego w celu ułożenia programu prewencyjnego, dopasowanego do uprawianego przez nas sportu oraz do naszych indywidualnych potrzeb, jest inwestycją, która na pewno zaprocentuje w przyszłości, oszczędzi wiele kosztów, stresu oraz bólu, a dodatkowo pozwoli na nieprzerwane czerpanie przyjemności z uprawianego sportu przez długie lata.

1. Bahr R, Engebretsen L, Laprade R, McCrory P, Meeuwisse W. A John Wiley & Sons. 2012 [cited 2023 Jul 15]. The IOC Manual of Sports Injuries: An Illustrated Guide to the Management of injuries in physical activity.
2. Prieto-González P, Martínez-Castillo JL, Fernández-Galván LM, Casado A, Soporki S, Sánchez-Infante J. Epidemiology of Sports-Related Injuries and Associated Risk Factors in Adolescent Athletes: An Injury Surveillance. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2021 May 1 [cited 2023 Jul 15];18(9):4857. Available from: /pmc/articles/PMC8125505/
3. Hootman JM, Dick R, Agel J. Epidemiology of Collegiate Injuries for 15 Sports: Summary and Recommendations for Injury Prevention Initiatives. J Athl Train [Internet]. 2007 Apr [cited 2023 Jul 15];42(2):311. Available from: /pmc/articles/PMC1941297/
4. Dick R, Hertel J, Agel J, Grossman J, Marshall SW. Descriptive epidemiology of collegiate men’s basketball injuries: National Collegiate Athletic Association Injury Surveillance System, 1988-1989 through 2003-2004. J Athl Train [Internet]. 2007;42(2):194–201. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17710167
5. Padua E, D’Amico AG, Alashram A, Campoli F, Romagnoli C, Lombardo M, et al. Effectiveness of Warm-Up Routine on the Ankle Injuries Prevention in Young Female Basketball Players: A Randomized Controlled Trial. Medicina (Kaunas) [Internet]. 2019 Oct 1 [cited 2023 Jul 15];55(10). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31623096/
6. Prodromos CC, Han Y, Rogowski J, Joyce B, Shi K. A meta-analysis of the incidence of anterior cruciate ligament tears as a function of gender, sport, and a knee injury-reduction regimen. Arthroscopy [Internet]. 2007 [cited 2023 Jul 15];23(12). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18063176/

Zapraszam!

Jakub Tymiński