Diagnostyka obrazowa

RTG

Badanie RTG wykonujemy przy użyciu cyfrowego aparatu rentgenowskiego do zdjęć kostno-płucnych. Posiada funkcję wykonywania zdjęć kości długich i całego kręgosłupa z automatycznym tworzeniem jednego całościowego zdjęcia, pożądanego przez lekarzy ortopedów. Sufitowa lampa zapewnia pełną ergonomię pracy i umożliwia swobodę ustawienia aparatu w dowolnej, nawet najbardziej wymagającej pozycji. Aparat wyposażony jest ponadto w detektory cyfrowe oparte na jodku cezu, które wraz z oprogramowaniem przetwarzania obrazu zapewniają uzyskanie najdrobniejszych szczegółów przy bardzo niskiej dawce promieniowania.

Kontakt

* Termin odbioru opisu badania wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA RTG – INFORMACJA DLA PACJENTA

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
dotyczącymi badań obrazowych i laboratoryjnych oraz o przestrzeganie wymienionych zasad.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH BADAŃ OBRAZOWYCH
1. Wskazane, aby zgłosić się około 15 minut przed czasem, co pozwoli na wypełnienie zgody na wykonanie badania oraz ankiety przed badaniem.
2. Pacjent powinien dostarczyć wyniki poprzednich badań diagnostycznych.
3. Wskazane, aby założyć ubranie, które można wygodnie zdjąć lub podwinąć, aby odsłonić badaną część ciała.
4. W trakcie badania należy stosować się do wszystkich poleceń radiologa, technika bądź innego personelu medycznego pracowni.
5. Dzieci i młodzież poniżej 18-go roku życia na badanie diagnostyczne muszą zgłosić się wraz z opiekunem ustawowym lub osobą upoważnioną.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Badanie RTG nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań (poza zawartymi w INFORMACJACH OGÓLNYCH) – chyba że jest to RTG jamy brzusznej lub kręgosłupa lędźwiowego. Wówczas na kilka dni przed badaniem zaleca się przyjmowanie leków, które usuną zalegające w jelitach pęcherzyki gazu, które mogłyby zakłócać obraz i sprawić, że wynik badania będzie niemiarodajny. Badanie wykonywane jest na postawie skierowania.

PRZECIWWSKAZANIA
Kobiety w ciąży powinny poinformować o swym stanie personel wykonujący badanie. Ze względu na zdrowie dziecka, badania kobiet ciężarnych wykonywane są tylko w sytuacjach ratujących życie.

PRZEBIEG BADANIA
Badanie jest bezbolesne, trwa od kilku do kilkunastu minut w zależności od ilości projekcji na skierowaniu. Osoba wykonująca badanie może prosić o to, aby pozostać w bezruchu, odsłonić lub wyeksponować konkretną część ciała, wziąć oddech lub wypuścić powietrze z płuc.

Placówka referencyjna