Diagnostyka obrazowa

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny wykonywany jest aparatem wyposażonym w technologię BioMatrix, pozwalającą na swobodne diagnozowanie pacjentów z urazami. Technologia ta umożliwia przebadanie każdego pacjenta w dowolnym zakresie, ponieważ aparat automatycznie dopasowuje się do różnic anatomicznych, fizjologicznych i patologicznych poszczególnych pacjentów i eliminuje wszelkie skrajności.

Kontakt

* Termin odbioru opisu badania wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM – INFORMACJA DLA PACJENTA

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
dotyczącymi badań obrazowych i laboratoryjnych oraz o przestrzeganie wymienionych zasad.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH BADAŃ OBRAZOWYCH
1. Wskazane, aby zgłosić się około 15 minut przed czasem, co pozwoli na wypełnienie zgody na wykonanie badania oraz ankiety przed badaniem.
2. Pacjent powinien dostarczyć wyniki poprzednich badań diagnostycznych.
3. Wskazane, aby założyć ubranie, które można wygodnie zdjąć lub podwinąć, aby odsłonić badaną część ciała.
4. W trakcie badania należy stosować się do wszystkich poleceń radiologa, technika bądź innego personelu medycznego pracowni.
5. Dzieci i młodzież poniżej 18-go roku życia na badanie diagnostyczne muszą zgłosić się wraz z opiekunem ustawowym lub osobą upoważnioną.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE BADAŃ OBRAZOWYCH Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO
5.1. Na 6 godzin przed badaniem zaleca się pozostać bez jedzenia.
5.2. Przed badaniem należy przyjąć ok. 1 l płynów (najlepiej niegazowanej wody).
5.3. Niezbędne jest posiadanie przez Pacjenta aktualnego wyniku poziomu kreatyniny (eGFR) we krwi.
5.4. Środek kontrastowy zazwyczaj podawany jest drogą dożylną, zatem tuż przed rozpoczęciem badania zostanie założony wenflon.
5.5. W przypadku pojawienia się reakcji niepożądanych należy bezzwłocznie poinformować personel medyczny pracowni.
5.6. Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa proszony jest o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni.
5.7. W celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów (około 2,5 litra wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych) w ciągu następnych 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA MR
Badanie MR nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań (poza zawartymi w INFORMACJACH OGÓLNYCH).
W trakcie badania lekarz może podjąć decyzję o konieczności podania dożylnego środka kontrastowego. Zaleca się więc, aby na badanie zaplanowane bez kontrastu przygotować się w sposób, który w razie potrzeby umożliwi bezpieczne podanie środka kontrastowego (patrz wyżej → INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE BADAŃ Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO).
W przypadku przebycia operacji z wszczepieniem implantów metalowych, konieczne jest przedstawienie dokumentu (zaświadczenia) zawierającego informację dotyczącą materiału, z jakiego wykonany jest implant lub zaświadczenia o dopuszczeniu do badania w polu magnetycznym – wydawanego przez producenta.

PRZECIWWSKAZANIA
Badanie rezonansu magnetycznego nie może być wykonane u osoby z wszczepionym stymulatorem serca, neurostymulatorem, implantem ślimakowym, pompą insulinową, metalicznym ciałem obcym. Nie zaleca się badania w pierwszym trymestrze ciąży.

PRZEBIEG BADANIA
Badanie jest bezbolesne, wymaga pozostania w bezruchu ok. 20-60 minut.
Z uwagi na obecność silnego pola magnetycznego, do pomieszczenia z aparatem MR zakazane jest wnoszenie metalowych przedmiotów (biżuteria, guziki itp.), które mogą spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej oraz przedmiotów takich jak: telefony, kart płatnicze/kredytowe, zegarki, inne urządzenia elektroniczne, gdyż mogą ulec uszkodzeniu.
Bardzo ważne jest pozostanie bez ruchu w trakcie wykonywania badania, gdyż w przeciwnym razie nie ma możliwości uzyskania diagnostycznych obrazów. Uruchomiony aparat MRI emituje dźwięki o różnym natężeniu, które mogą być odczuwane jako nieprzyjemne.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA MR PROSTATY
Należy przynieść oryginały:
skierowania (jeśli nie dostarczono wcześniej)
wyniku oznaczenia poziomu kreatyniny
dowodu osobistego

Należy przynieść kopie :

 • 3 ostatnich wyników PSA (lub mniej, jeśli oznaczano tylko 1-2 razy)
 • opisu i wyniku biopsji stercza
 • badania usg stercza (bez kopii obrazów)
 • zabiegów operacyjnych dot prostaty (jeśli były)
 • scyntygrafii (jeśli była)
 • wcześniejszych badań MR prostaty (jeśli były) + płyta z badaniem
 • innych badań prostaty lub współistniejących chorób nowotworowych
 • kart informacyjnych dotyczących leczenia prostaty

Trzy dni przed badaniem:

 • pozostawać na diecie lekkostrawnej, nie jeść potraw wzdymających typu kapusta, surowe warzywa etc.
 • powstrzymać się od ejakulacji

Dzień przed badaniem:

 • kontynuować dietę lekkostrawną
 • jak najdokładniej opróżnić jelito grube ze stolca i gazu

Placówka referencyjna