Joanna Werońska – Tatara

Reumatolog
Warszawa Wola

Specjalizacja

Jestem absolwentką I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Klinice i Poliklinice Reumatologii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Aktualnie pracuję w Ośrodku Terapii Biologicznej Narodowego Instytutu Geriatrii i Reumatologii, zdobywając dalsze doświadczenie oraz rozwijając swoje zainteresowania. Pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach reumatologicznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem Pacjentów dorosłych z chorobami układu ruchu oraz tkanki łącznej.

Wiedza i Doświadczenie Zawodowe

KURSY, SZKOLENIA, OSIĄGNIĘCIA

Wykształcenie

  • absolwentka I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • szkolenie specjalizacyjne odbyte w Klinice i Poliklinice Reumatologii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Doświadczenie i osiągnięcia zawodowe

  • Ośrodek Terapii Biologicznej Narodowego Instytutu Geriatrii i Reumatologii

Publikacje naukowe

  • „Heart disease in the course of systemic slerosis- an oservational study” opublikowane w czasopiśmie „Reumatologia”
  • „Interstitial lung disease associated to systemic sclerosis- rescue treatment with tocilizumab”

Języki obce

  • j. angielski