dr n. med. Anna Sudoł

PSYCHOTERAPEUTKA
Otwock

Specjalizacja

Doktor nauk medycznych Zakładu Psychologii Klinicznej na Wydziale Zdrowie Publiczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; pedagog; certyfikowany konsultant/terapeuta metody Tomatisa; Konsultant TSR; terapeuta TSR\psychoterapeuta w procesie certyfikacyjnym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR); wykładowca; koordynator badań naukowych.

Uważam, iż indywidualne podejście do Klienta i nawiązanie prawidłowej relacji terapeutycznej są kluczowe w jakościowej i efektywnej pracy. W czasie sesji dostosowuję formy terapii do Klienta, wspomagam go w uruchomieniu jego siły i potencjału. TSR to forma terapii krótkoterminowej, Klient sam decyduje kiedy osiągnął sukces, znalazł rozwiązanie i chce zakończyć cykl spotkań. Celem terapii jest jak najszybsze i jak najbardziej efektywne wypracowanie sposobów poradzenia sobie z trudną sytuacją.

Pracuję w gabinecie z klientem indywidualnym (dorosły/nastolatek), parami, z rodziną lub z jej częścią. Dodatkowo prowadzę warsztaty psychoedukacyjne, grupy wsparcia, zajęcia indywidualne m.in. dla osób z DDD, DDA (m.in. dla Fundacji Idylla i Fundacji La Fontaine w Warszawie). Pracując w Centrum Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa w Poznaniu prowadziłam rodzinne procesy terapeutyczne jako główny Konsultant (www.treningsluchowy.pl) od 2009 roku. Mam bardzo duże doświadczenie w pracy z Klientem, w którego rodzinie jest osoba z dysfunkcją typu: ADHD, Autyzm (w tym Zespół Aspergera), opóźniony rozwój mowy, problemy koncentracji i uwagi, problemy edukacyjne, problemy zachowania.

W trakcie studiów doktoranckich kształciłam się w nurcie psychoterapii eklektycznej, łączącej idee i metody głównych podejść teoretycznych. W pracy indywidualnej i z rodziną (para, rodzina) korzystam z terapii TSR (ukończyłam stosowne kursy i szkolenia w tym kierunku). Moja praca jest objęta regularną superwizją.

Zapraszam na sesje TSR osoby dorosłe, nastoletnie, pary i rodziny, które podejrzewają u siebie:

 • trudności w dostosowaniu się i trudności związane ze zmianami
 • trudności w relacjach interpersonalnych i w samoakceptacji
 • trudności w relacjach rodzinnych spowodowane różnymi czynnikami
 • trudności w radzeniu sobie ze stratą kogoś bliskiego (osoba/zwierzę)
 • trudności w określeniu priorytetów i celu w życiu
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia związane ze stresem
 • zaburzenia emocjonalne i trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • zaburzenia depresyjne w stopniu od lekkiego do umiarkowanego
 • zaburzenia osobowości, dysfunkcjonalne nawyki percepcji i działania

Wiedza i Doświadczenie Zawodowe

KURSY, SZKOLENIA, OSIĄGNIĘCIA

Wykształcenie

 • doktor Wydz. Nauk o Zdrowiu, Katedra Psychologii Klinicznej;
 • mgr Wydz. Filologii Polskiej; Specjalista Zarządzania
 • 2023 – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR – terapia indywidualna, pary, rodziny, nastolatek). Proces certyfikacji – Konsultant/Terapeuta
 • 2020 – obrona publiczna doktoratu (uzyskanie stopnia Doktora)
 • 2016 – 2020 – doktorat – Wydział Nauk o Zdrowiu / kierunek Psychologia Kliniczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • 2015 – 2016 – Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • 2001 – 2002 – Studium Zarządzania Kadrami i Kierowanie Zasobami Ludzkimi – Menadżer Zasobów Ludzkich; Agencja Rozwoju Gospodarczego – Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich
 • 2000 – 2001 – studia podyplomowe marketingu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania
 • 1999 – obrona pracy magisterskiej (filologia polska)
 • X 1998 – III 1999 – stypendium naukowe – Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja
 • 1994 – 1999 – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Filologia Polska i Klasyczna.

Doświadczenie i osiągnięcia zawodowe

 • 2021 – 2023 – własna działalność szkoleniowa, terapeutyczna, warsztatowa
 • 2019 – 2020 – praca naukowa, terapeuta, Współpraca z UM w Poznaniu. Praca na rzecz OPP. Opieka nad stażystami. Terapie – realizacja programu grupy „Tomatis” w Fundacji „Sedeka” i „Dzieciom Zdążyć z Pomocą” (Warszawa/Poznań).
  Współuczestnictwo w zajęciach wspierających młodzież z różnymi dysfunkcjami (autyzm, ADHD, Zespół Aspergera, mutyzm, Zespół Downa) i zagrożonej wykluczeniem społecznym. Współpraca z nauczycielami i pracownikami Szkoły KĄT w Warszawie
 • 2017 – 2019 – stała współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną „Borówki” w Poznaniu i praca na rzecz dzieci oraz dorosłych z ośrodka dla bezdomnych „Markot”.
 • 2009 – 2019 – kierownik placówki, Wykładowca, szkoleniowiec, terapeuta; organizator staży i praktyk; współwłaściciel; koordynator pracy zespołu w Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa; profil placówki edukacyjno – medyczny, pracownicy: pedagog, pedagog specjalny, psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, kognitywiści, filolodzy: – anglistyka i polonistyka.
 • Wykładowca, opiekun i organizator staży – uczelnie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (psychologia, foniatria), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (pedagogika specjalna, pedagogika); SWPS w Poznaniu (psychologia); WSNHiD oraz WSEIiI w Poznaniu (oligofrenopedagogika). Zajęcia dla kadry PPP, kursy dla nauczycieli w Ośrodku Szkoleniowym ODN w Poznaniu; wykłady podczas ogólnopolskich konferencji medycznych.
 • 2005 – 2009 – konsultant medyczny – pediatria, ginekologia, kardiologia; wykładowca – szkoleniowiec; MSD Polska Sp. z o.o.
 • 2015 – 2017 – udział w realizacji badań klinicznych w projekcie: „Wyrównywanie szans – podnoszenie kompetencji dzieci z deficytami”. Grant unijny NCBiR, numer projektu IS-2/24. Numer umowy IS-2/24/NCBR/2015. Realizowany przez Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Fundację Aktywności Lokalnej i Learn Up w ramach programu NCBiR „Innowacje Społeczne”.

Publikacje naukowe

 • Brzoza B, Mojs E., Sudoł A. Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa a przyrost umiejętności językowych: badanie efektów innowacyjnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2018; 1(54): 7-12.
 • Malak R., Mojs E., Ziarko M., Wiecheć K., Sudoł A., Samborski W. The role of tomatis sound therapy in the treatment of difficulties in readin in children with developmental dyslexia. Journal of Psychology and Cognition, 2017; 2(1): 17-20.
 • Sudoł A., Kabzińska K., Mojs E., Wiecheć K. Badania nad efektywnością treningu słuchowego metodą Tomatisa w kontekście zaburzeń dyslektycznych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2016; 3(48): 290-294.
 • Sudoł A., Wiecheć K., Kabzińska K., Mojs E. Wpływ treningu słuchowego Tomatisa na wybrane sfery rozwoju u dzieci według subiektywnej oceny rodziców. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2016; 3(48): 223-230.
 • Wolnowska B., Sudoł A. Trening uwagi sluchowej metodą Tomatisa w terapii osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2011; 2(11): 124-126.

Udział w konferencjach i sympozjach

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesna Pediatria”, Poznań 12-13.11.2010. Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Służewski. „Zaburzenia słuchu u dzieci – nowe możliwości terapeutyczne” – wykład mgr A. Sudoł.
 • Państwowa Akademia Nauk – Wydział Nauk Medycznych, Komitet Nauk Neurologicznych, Poznań – 25 X 2013. Przewodnicząca: Prof. dr hab. Bożena Galas – Zgorzalewicz. „Zaburzenia uwagi słuchowej u dzieci i młodzieży. Możliwości terapeutyczne i rehabilitacyjne w oparciu o metodę Tomatisa” – wykład mgr A. Sudoł.
 • II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej 24-26.11.2016 w Poznaniu; 15 Sympozjum, Integracja praktyki z teorią w neuropsychologii rozwojowej – różni pacjenci, różne potrzeby: „Terapia słuchowa prowadzona metodą Tomatisa – wsparcie dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego” – wykład mgr A. Sudoł
 • Wykaz konferencji (47 szt.), w których brałam czynny udział (wraz z materiałami źródłowymi) znajduje się na stronie: http://www.treningsluchowy.pl/index.php/zaburzenia-koncentracji
 • Pozostałe konferencje z lat 2017-2020 zostanie poświadczona certyfikatami uczestnictwa – do udostępnienia na życzenie.

Języki obce

 • j. angielski
 • j. rosyjski

Prywatnie

Podróże – odkrywanie urokliwych zakątków na „własną rękę”. Jazda konna rekreacyjna.