Olaf Szuba

ОРТОПЕД, ТРАВМАТОЛОГ
Otwock, Warszawa Wola

Специализация

Полный спектр консультаций и операций в области хирургии локтевого сустава и кисти, в частности:

 • компрессионные невропатии периферических нервов
 • периферические компрессионные невропатии – хронический теносиновит
 • оперативные вмешательства при травмах верхних конечностей
 • лечение осложнений, связанных с травмами верхних конечностей
 • артроз и последствия перегрузок верхних конечностей
 • резекция опухолей, опухолевидных образований мягких тканей и костей верхних конечностей
 • лечение контрактуры Дюпюитрена
Olaf Szuba - ZnanyLekarz.pl
Olaf Szuba - ZnanyLekarz.pl

Wiedza i Doświadczenie Zawodowe

KURSY, SZKOLENIA, OSIĄGNIĘCIA

Wykształcenie

 • 2010 – 2017 Szkolenie specjalizacyjne ukończone w Klinice II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu medycznego pod kierunkiem prof. Jarosława Deszczyńskiego.

Doświadczenie i osiągnięcia zawodowe

 • Obecnie – wykonuje miesięcznie przeciętnie około 70 operacji z zakresu chirurgii kończyny górnej.
 • 2016 kwiecień – czerwiec Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu — staż w poradni chirurgii ręki, asysty do zabiegów planowych i ostro-dyżurowych, w tym replantacyjnych z zakresu kończyny górnej.
 • 2015 luty Ospedale S. Paolo-Savona, Centro Regionale Di Chirurgia Della Mano, Włochy. Ośrodek prowadzony przez prof. Igora Mario Rossello znanego z leczenia m.in. Roberta Kubicy
 • 2013 kwiecień HPC Oldenburg, Institut für Handchirurgie und Plastische Chirurgie, Niemcy
 • 2012 maj – wrzesień Klinika Chirurgii Ręki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Szczecin
 • 2010 październik Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie, Szpital w Cuxhaven, Niemcy
 • Od 2011 roku prowadzi nieprzerwanie zajęcia ze studentami English Division WUM.

Kursy i Szkolenia

 • marzec 2014 — VII Międzynarodowy Poznański Kurs Chirurgii Barku, Łokcia i Ręki.
 • marzec 2013 — Ręka spastyczna – etiologia, diagnostyka, leczenie, Cemed, Warszawa
 • luty 2012 — Reumatologia w Pigułce Dla Ortopedów, Cemed, Warszawa
 • grudzień i lipiec 2011 — Warsztaty Chirurgii Kolana cz. 1 i cz.2, Cemed, Warszawa
 • październik 2010 — Kurs Alloplastyki Pierwotnej Stawu Kolanowego, Ustroń
 • luty 2010 — Żywienie Pozajelitowe, Leczenie Ran, Akademia Aesculap, Warszawa
 • marzec 2009 — Śródszpikowe Łączniki Kości Fimy Synthes, Akademia Aesculap, Warszawa
 • grudzień 2008 — Proteza Metha Stawu Biodrowego, Akademia Aesculap, Warszawa
 • listopad 2008 — Metody Obrazowania Narządu Ruchu; Profilaktyka Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej w Chirurgii Narządu Ruchu, Akademia Aesculap, Warszawa

Języki obce

 • niemiecki, angielski biegły
 • rosyjski komunikatywny

Udział w konferencjach i sympozjach

 • wrzesień 2019 — X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki
 • wrzesień 2015 — VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki
 • październik 2013 — VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Łódź
 • 3rd International Congress of The Polish Society of Arthroscopic Surgery, Warsaw
 • marzec 2012 — 9 Polnisch-Deutsches Handchirurgisches Symposium, Szczecin
 • grudzień 2010 — IV Konferencja PTCA, Inżynieria Tkankowa w Ortopedii, Warszawa
 • styczeń 2008 — V Mazowiecki Dni Chirurgiczne, Ożarów Mazowiecki

Publikacje i wystąpienia

 • wrzesień 2019 — X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.
  Randomizowane badanie porównawcze skuteczności dwóch sposobów leczenia pacjentów ze złamaniami podgłowowymi i szyjki V kości śródręcza.
  Złamanie typu: „Pilon” paliczka podstawnego palca V powikłane złamaniem podgłowowym V kości śródręcza w przebiegu leczenia. Prezentacja przypadku.
 • wrzesień 2012 — XXXIX. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Rzeszów
  Porównanie dwóch metod leczenia złamań podgłowowych V kości śródręcza
  Diagnostyka i leczenie złamań dalszej nasady kości promieniowej przy użyciu płytek kątowo-stabilnych na podstawie własnego materiału klinicznego
 • kwiecień 2011 — XVI. Polsko-Niemieckie Sympozjum Chirurgów Urazowych i Ortopedów: Stopa i Staw Skokowy — Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja, Słubice
  Operacyjna rekonstrukcja wieloodłamowych złamań kości piętowej z zastosowaniem substytutu kostnego.
  Operacyjne leczenie złamań typu Pilon z użyciem płytek kątowo-stabilnych
 • 2011 — Ł.Nagraba, O.Szuba, T.Mitek, et al: Diagnostyka urazów mięśni szkieletowych na podstawie piśmiennictwa z bazy Pubmed w latach 2000–2010: Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2011; 7(1-2): 44-51O.Szuba, Ł.Nagraba, T.Mitek, et al: Porównanie efektów leczenia złamań DNKP z zastosowaniem różnych metod stabilizacji na podstawie piśmiennictwa i przeglądu prac naukowych z bazy danych Pubmed: Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2011; 7(3-4): 21-37

Prywatnie

Mąż, ojciec trójki dzieci, interesuje się: komputerami, modelarstwem, wspinaczką skałkową, rowerem szosowym, bieganiem (od 2012 roku startuje z powodzeniem w półmaratonach, maratonach i innych biegach ulicznych).