Diagnostyka obrazowa

Tomograf komputerowy

Tomografia komputerowa wykonywana jest 128-warstwowy aparatem, zapewniającym oczekiwaną jakość obrazowania przy zastosowaniu znacznie obniżonego poziomu dawki promieniowania. Umożliwia szybkie i właściwe rozpoznanie, jak również sprawdzenie efektywności wdrożonej terapii. Jego obsługa oparta jest w dużym stopniu na bezprzewodowym tablecie, co znacznie zwiększa komfort zarówno pacjenta, jak i personelu placówki.

Kontakt

* Termin odbioru opisu badania wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.

PPRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ – INFORMACJA DLA PACJENTA

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
dotyczącymi badań obrazowych i laboratoryjnych oraz o przestrzeganie wymienionych zasad.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH BADAŃ OBRAZOWYCH
1. Wskazane, aby zgłosić się około 15 minut przed czasem, co pozwoli na wypełnienie zgody na wykonanie badania oraz ankiety przed badaniem.
2. Pacjent powinien dostarczyć wyniki poprzednich badań diagnostycznych.
3. Wskazane, aby założyć ubranie, które można wygodnie zdjąć lub podwinąć, aby odsłonić badaną część ciała.
4. W trakcie badania należy stosować się do wszystkich poleceń radiologa, technika bądź innego personelu medycznego pracowni.
5. Dzieci i młodzież poniżej 18-go roku życia na badanie diagnostyczne muszą zgłosić się wraz z opiekunem ustawowym lub osobą upoważnioną.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE BADAŃ OBRAZOWYCH Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO
1. Na 6 godzin przed badaniem zaleca się pozostać bez jedzenia.
6. Przed badaniem należy przyjąć ok. 1 l płynów (najlepiej niegazowanej wody).
7. Niezbędne jest posiadanie przez Pacjenta aktualnego wyniku poziomu kreatyniny (eGFR) we krwi.
8. Środek kontrastowy zazwyczaj podawany jest drogą dożylną, zatem tuż przed rozpoczęciem badania zostanie założony wenflon.
9. W przypadku pojawienia się reakcji niepożądanych należy bezzwłocznie poinformować personel medyczny pracowni.
10. Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa proszony jest o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni.
11. W celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów (około 2,5 litra wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych) w ciągu następnych 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Badanie TK nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań (poza zawartymi w INFORMACJACH OGÓLNYCH). Badanie wykonywane jest na postawie skierowania.
W trakcie badania lekarz może podjąć decyzję o konieczności podania dożylnego środka kontrastowego. Zaleca się więc, aby na badanie zaplanowane bez kontrastu przygotować się w sposób, który w razie potrzeby umożliwi bezpieczne podanie środka kontrastowego (patrz wyżej → INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE BADAŃ Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO).

PRZECIWWSKAZANIA
Kobiety w ciąży powinny poinformować o swym stanie personel wykonujący badanie. Ze względu na zdrowie dziecka, badania kobiet ciężarnych wykonywane są tylko w sytuacjach ratujących życie. Poza powyższym przeciwwskazania do wykonania badania związane są głównie z przeciwwskazaniami do podania jodowego środka kontrastowego.

PRZEBIEG BADANIA
Badanie jest bezbolesne. Trwa od kliku do kilkunastu minut. Podczas badania należy pozostać w bezruchu oraz przestrzegać komend personelu pracowni, ponieważ w przeciwnym razie wynik badania może mieć obniżoną wartość diagnostyczną.

PPRZYGOTOWANIE DO BADANIA TK ANGIO NACZYŃ WIEŃCOWYCH ORAZ JEGO PRZEBIEG

1. Pacjent przed wykonaniem badania wypełniania zgody oraz ankietę anestezjologiczną
2. Pacjent powinien dostarczyć dotychczasową historię choroby związaną z badaniem (np. konsultacje kardiologiczne, wyniki badań)
3. Do badania wymagany jest wynik: kreatynina, sód, potas (to można wykonać na miejscu w MIRAI Clinic przed badaniem) oraz wynik badania TSH
4. Pacjentowi zakładane jest wkłucie dożylne
5. Pacjent po przeprowadzeniu wywiadu i omówieniu ankiety przez lekarza radiologa i anestezjologa jest proszony do pracowni, gdzie wykonywany jest przesiewowy skan serca (bez żadnych leków). Po tym przeglądowym skanie radiolog podejmuje decyzję, czy będzie wykonywane badanie (liczne blaszki miażdżycowe mogą być wykładnikiem odstąpienia od badania). Po zatwierdzeniu badania, Pacjent otrzymuje właściwe leki.
6. Po szybkim skanie przesiewowym Pacjent zostaje podłączony do kardiomonitora
7. Pacjent po badaniu pozostaje w pracowni TK, cały czas podłączony pod kardiomonitor, przebywając pod opieką anestezjologa i pielęgniarki diagnostyki przez około 30 minut

Placówka referencyjna