Łukasz Antolak

ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Специализация

Консервативное и оперативное лечение пациентов с заболеваниями и повреждениями позвоночника, включая: переломы, дископатию, дегенеративные изменения, спондилолистезис, остеопоротические переломы позвонков и переломы в результате травмы. Деформация позвоночника у детей и взрослых.

Малоинвазивная хирургия позвоночника.

Łukasz Antolak - ZnanyLekarz.pl
Łukasz Antolak - ZnanyLekarz.pl

Wiedza i Doświadczenie Zawodowe

KURSY, SZKOLENIA, OSIĄGNIĘCIA

Wykształcenie

 • Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
 • Starszy asystent Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.(Kierownik Kliniki – prof. hab. dr n. med. Andrzej Górecki, krajowy specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Doświadczenie i osiągnięcia zawodowe

 • 2018-2021 Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce
 • 2014-2017Koordynator ds. Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej STOCER w Warszawie
 • Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP SPSK im. A. Grucy w Otwocku
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie
 • Klinika Neuro-ortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie.
 • University of Chicago Hospital, USA (2000)
 • Mayo Clinic, Rochester, MN, USA (2005)
 • Basel University Hospital, Szwajcaria (2009)
 • Clinique du Sport, Bordeaux, Francja (2011)
 • Nanjing University Hospital, Chiny (2016)
 • Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Fizjoterapii i Wydziału Ratownictwa Medycznego oraz English Division Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członkostwo w organizacjach

 • Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych m.in. PTOiTr, PTChK, AOSpine.
 • Narodowy Reprezentant Polski w ISMISS (International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery).

Języki obce

 • Angielski