проф. д-р медицинских наук Jacek Kowalczewski

ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
Otwock

Специализация

Специализируется в первичном и ревизионном эндопротезировании коленного и тазобедренного составов, а также в операциях в области ревмоортопедии.

Wiedza i Doświadczenie Zawodowe

KURSY, SZKOLENIA, OSIĄGNIĘCIA

Wykształcenie

 • 1981 r. – ukończone studia w Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1984 r. – I stopień specjalizacji
 • 1990 r. — II stopień specjalizacjiz zakresu chirurgii urazowej i ortopedycznej
 • 2000 r. – ukończone Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
 • 2004 r. — stopień doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 2016 r. – tytuł profesora zwyczajnego

Doświadczenie i osiągnięcia zawodowe

 • 1981-1986 r. — asystent Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Puszczykowie prowadzonym przez prof. Tadeusza Trzaskę
 • 1986 – 2005 r. – asystent, potem docent w Klinice Reumoortopedii Instytutu Reumatologii

Kursy i Szkolenia

 • Odbył wiele staży w renomowanych klinikach w Holandii, Stanach Zjednoczonych, Austrii, Belgii, Francji, Anglii, Finlandii, Szwecji.

Publikacje naukowe

 • Jest autorem 77 prac naukowych i 69 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych z IF. W 2014 wydał książkę „Pierwotna endoprotezoplastyka stawu kolanowego.”

Języki obce

 • Angielski – poziom biegły