д-р медицинских наук Beata Ciszkowska-Łysoń

РАДИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Otwock, Warszawa Wola

Специализация

Комплексная диагностика костно-мышечной системы детей и взрослых, включая рентгеновские и ультразвуковые исследования, компьютерную томографию и магнитный резонанс.
Обследование почти всех суставов, мышц и сухожилий.
Интересуется, в частности, диагностикой пациентов, прошедших операции по реконструкции сухожилий, восстановлению хряща и суставов, а также ахиллового сухожилия.

 • Специализация 2-го уровня в области радиологии и медицинской визуализации – 2007 год
 • Специализация 2-го уровня в области ядерной медицины, которую окончила с отличием в 2000 году
 • Специализируется в медицинской визуализации (УЗИ, магнитный резонанс, сцинтиграфия).
Beata Ciszkowska-Łysoń - ZnanyLekarz.pl

Wiedza i Doświadczenie Zawodowe

KURSY, SZKOLENIA, OSIĄGNIĘCIA

Wykształcenie

 • 2007 r. specjalizacja st. II z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 • 2004 r. Akademia Medyczna w Warszawie — uzyskanie stopnia naukowego Doktor Nauk Medycznych, praca doktorska pt. „Ocena neurotoksycznego działania chemioterapii w ocenie rezonansu magnetycznego i spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego”
 • 2000 r. specjalizacja st. II z zakresu Medycyna Nuklearna — ukończenie
  z wyróżnieniem
 • 1997 r. specjalizacja st. I z zakresu Radiologii — ukończenie z wynikiem bardzo dobrym
 • 1991 r. ukończona Akademia Medyczna na Wydziale Lekarskim
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego o kwalifikacjach
  do wykonywania badań USG

Doświadczenie i osiągnięcia zawodowe

 • Kierownik Diagnostyki Obrazowej MIRAI Clinic w Otwocku — 2020 — obecnie
 • Kierownik Diagnostyki Obrazowej Carolina Medical Center — 2003 — 2020
 • Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Laboratorium Diagnostyki Obrazowej Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie — konsultant diagnostyki obrazowej — 2016 — obecnie
 • Kierownik Projektu Badawczego KBN pt. „Ocena neurotoksycznego działania leków chemioterapeutycznych na podstawie badań Rezonansu Magnetycznego” wykonywanym we współpracy z Centrum Onkologii w Warszawie, pod kierunkiem prof. L. Królickiego — 1999-2002
 • W czasie studiów aktywna praca w studenckim Kole Naukowym w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego AM (1988-1991)
 • Asystent — stażysta Akademii Medycznej w II Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
  II Wydziału Lekarskiego w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie
 • Lekarz asystent — Zakład Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie; praca pod kierunkiem doc. E. Bażko, prof.
  W. Jakubowskiego, prof. L. Królickiego; w pracowniach ultrasonograficznej, scyntygraficznej oraz rezonansu magnetycznego

Członkostwo w organizacjach

 • Członek zespołu Audytorów Klinicznych Luxmed — 2014 — 2019
 • Członek rady Ekspertów Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego — 2006 — 2007
 • European Society of Musculoskeletal Radiology ESSR

Języki obce

 • angielski
 • francuski
 • rosyjski

Prywatnie

Rekreacyjnie — turystyka górska, narciarstwo, windsurfing, surfing, nurkowanie PADI, joga;

Kursy i Szkolenia

 • Kurs podstawowy w zakresie USG i doskonalący w zakresie zastosowania techniki dopplerowskiej w diagnostycznych badaniach ultrasonograficznych, organizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (1992),
 • Kurs Sonomammograficzny organizowany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, European Society of Breast Echography i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (1992),
 • Kurs w zakresie diagnostyki klatki piersiowej organizowany przez European Association of Radiology i Polskie Towarzystwo Radiologiczne (1994),
 • Kurs doskonalący z wybranych zagadnień z rentgenodiagnostyki organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (1997),
 • Kurs Biodro — International Hip Arthroscopy Meeting Homburg/Saar (2004),
 • Kurs Stopa — 7th European Foot and Ankle Society Instructional Course (2005),
 • W 1989 i 1990 roku dwukrotne 6 tygodniowe staże w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Grenoble we Francji pod kierunkiem prof. H. Guidicellego,
 • W 1992 roku 6 tygodniowy staż w pracowni Rezonansu Magnetycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Grenoble we Francji pod kierunkiem prof. J. F. Le Bas,

Udział w konferencjach i sympozjach

 • Prowadziła/prowadzi wykłady dla lekarzy w zakresie diagnostyki układu mięśniowo
  — szkieletowego organizowane przez Fundację Multis Multum, Polskie Towarzystwo Radiologiczne PLTR, Centrum Edukacji Ultrasonograficznej Cedus, CEMED, Centrum Edukacji Medycznej CEM, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMPK oraz Europejskiego Towarzystwa Radiologii Układu Mięśniowo-Szkieletowego ESSR;

Publikacje naukowe

 • Zdanowicz, U.;Ciszkowska-Łyson, B.; Pasnik, M.; Drwiega, M.; Ratajczak, K.; Fulawka, K.; Lee, Y. C.; Smigielski, R. Evaluation of ACL Graft Remodeling and Prediction of Graft Insufficiency in Sequenced MRI-Two-Year Follow-Up. Appl. Sci.2021,11;
 • U. Zdanowicz, B. Ciszkowska-Lyson, P. Krajewski,B. Ciszek;S. F. Badylak; Menisco
  — fibular ligament — an overview: cadaveric dissection, clinical and MRI diagnosis, arthroscopic visualization and treatment Menisco — fibular ligament — an overview: cadaveric dissection, clinical and MRI diagnosis, arthroscopic visualization and treatment Menisco — fibular ligament October 2020Folia Morphologica; DOI: 10.5603/FM.a2020.0127;
 • N. Kapiński, J. M. Nowosielski, M. E. Marchwiany, J. Zieliński, B. Ciszkowska-Łysoń, B. A. Borucki, T. Trzciński, K. S. Nowiński «Late fusion of deep learning and hand
  — crafted features for Achilles tendon healing monitoring», Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention — MICCAI 2019, 2019;
 • P. Woźnicki, P. Przybyszewski, N. Kapiński, J. Zieliński, B. Ciszkowska — Łysoń, B. A. Borucki, T. Trzciński, K. S. Nowiński «Monitoring Achilles tendon healing progress in ultrasound imaging with convolutional neural networks», in Wang Q. et. al. eds., Smart Ultrasound Imaging and Perinatal, Preterm and Paediatric Image Analysis, Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention — MICCAI 2019, 2019,
  pp 65-73;
 • N. Kapiński, J. Zieliński, B. A. Borucki, T. Trzciński, B. Ciszkowska — Łysoń,
  U. Zdanowicz, R. Śmigielski, K. S. Nowiński «Monitoring of the Achilles tendon healing process: can artificial intelligence be helpful?», Acta Bioeng Biomech., Vol.21,
  No.1, January 2019, pp 103-111;
 • N. Kapiński, J. Zieliński, B. A. Borucki, T. Trzciński, B. Ciszkowska — Łysoń,
  K. S. Nowiński «Estimating Achilles tendon healing progress with convolutional neural networks», in A. F. Fangi et.al. eds., Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention — MICCAI 2018, 2018, pp 949-957;
 • J. Zieliński, P. Regulski, N. Kapiński, B. Ciszkowska — Łysoń, B. A. Borucki,
  K. S. Nowiński, «Assessment of the Achilles tendon by Haralick’s texture features
  of MRI images – preliminary study», Int. J. of Computer Assisted Radiology and Surgery, Vol.11, Supp.1, June 2016, pp 194-195;
 • Śmigielski, R., Zdanowicz, U., Drwięga, M. et al. Ribbon like appearance of the midsubstance fibres of the anterior cruciate ligament close to its femoral insertion site: a cadaveric study including 111 knees. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 23, 3143–3150 (2015). https://doi.org/10.1007/s00167-014-3146-7;
 • Joanna Szczepaniak, Beata Ciszkowska — Łysoń, Robert Śmigielski, Urszula Zdanowicz Value of ultrasonography in assessment of recent injury of anterior talofibular ligament in children Wartość badania ultrasonograficznego w ocenie świeżych uszkodzeń więzadła skokowo-strzałkowego przedniego u dzieci. DOI:10.15557/JoU.2015;
 • Dariusz Straszewski, Marcin Plenzler, Joanna Szczepaniak, Robert Śmigielski, Beata Ciszkowska — Łysoń, Marcin Popieluch, Szymon Kopko; MRI Evaluation of Patella Alignment Before and After Anatomical Reconstruction of ACL Undergoing Unified Rehabilitation Programme Introduced by CMC Physical Therapy Team; Orthopaedic Journal of Sports Medicine, vol. 2, 11_suppl3, First Published December 1, 2014;
 • Agnieszka Barbara Rosińska, Beata Ciszkowska — Łysoń, Robert Śmigielski; Original Algorithm of Rehabilitation Protocol with Use of Ultrasound — Study Based on Achilles Tendon Reconstruction Cases; First Published December 1, 2014; https://doi.org/10.1177/2325967114S00167;
 • Siewruk K. , Lisowska B. , Ciszkowska — Łysoń B. , Skierbiszewska K. , Trela M. , Gajewski Z. Aspekty znieczulenia ogólnego zwierząt do tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) Magazyn Weterynaryjny 2017 | 26 | 12 |
 • B. Ciszkowska-Lyson, R. Smigielski, U. Zdanowicz, M. Drwiega, M. Bien; Warsaw/PL; Role of ultrasonography in diagnosis of Achilles tendon partial ruptures; ECR 2010 / C-2380; DOI:10.1594/ecr2010/C-2380;
 • J. Szczepaniak, B. Ciszkowska-Lyson, R. Smigielski, U. Zdanowicz; Warsaw/PL; Value of ultrasonography in assessment of recent injury of anterior talofibular ligament in children ECR 2014 / C-1170; DOI:10.1594/ecr2014/C-1170;
 • B. Ciszkowska-Lyson, R. Smigielski, U. Zdanowicz, M. Drwięga, B. Ciszek; Warsaw/PL; Anatomy of the anterior cruciate ligament /ACL/ in CT with 3D reconstruction, in magnetic resonance imaging and in analysis of anatomical study
  of fresh-frozen cadaver knees; ECR 2014 / C-1867; DOI:10.1594/ecr2014/C-1867;
 • M. W. Pasnik, B. Ciszkowska-Lyson, R. Smigielski, M. Drwięga; Warsaw/PL; Usefulness of Magnetic Resonance Imaging in the monitoring of meniscal healing after surgical repair with observation for 12 months. ECR 2014 / C-0569; DOI:10.1594/ecr2014/C-0569;
 • K. Bokwa — Dąbrowska, U. Zdanowicz, M. Drwięga, T. Bokwa, B. Lewandowska,
  B. Ciszkowska — Lyson, R. Smigielski; Warsaw/PL; Correction of genu valgum by
  8-plate technique: correlation of mechanical axis measurements of lower extremities during treatment. ECR 2015 / C-0688 DOI: 10.1594/ecr2015/C-0688;
 • A. Rosinska, R. Smigielski, B. Ciszkowska — Łysoń; Warsaw/PL Significant role
  of ultrasound imaging as biofeedback tool allowing for initial design and further modification of original physiotherapy protocol created for patients who underwent achilles tendon reconstruction ECR 2015 / C-2190 DOI:10.1594/ecr2015/C-2190;
 • Ciszkowska — Łysoń Beata, Śmigielski Robert, Zdanowicz Urszula, Syrek Magdalena, Rosińska Agnieszka, „Establishing MR and ultrasound based model of a properly healing Achilles tendon allowing to properly determine the healing stage of the structure: preliminary findings”, ECR 2018 European Congress of Radiology, Wiedeń, 28 lutego 2018 — 4 marca 2018, plakat; DOI:10.1594/ecr2018/C-3209;
 • B. Ciszkowska — Lyson, B. Dominik, U. Zdanowicz, R. Smigielski; Warsaw/PL Proposing an MRI-Based classification system allowing proper assessment of the damage to the posteriori edge of the tibia, ECR 2018 / C-3210; DOI:10.1594/ecr2018/C-3210;
 • Rosińska Agnieszka, Syrek Magdalena, Śmigielski Robert, Zdanowicz Urszula Ciszkowska — Łysoń Beata, “AN ORIGINAL UNIFIED ALGORITHM OF REHABILITATION PROTOCOL BASED ON ACHILLES TENDON HEALING — STAGES A STUDY BASED ON ACHILLES TENDON RECONSTRUCTION CASES”, 18th ESSKA CONGRESS, Glasgow, 9- 12 maja 2018, plakat;
 • Ciszkowska — Łysoń Beata, Śmigielski Robert, Zdanowicz Urszula, Syrek Magdalena, Rosińska Agnieszka, “A model of properly healing Achilles tendon based on MR and ultrasound images. Preliminary finding”, 25th Annual Scientific Meeting ESSR 2018, Amsterdam, 13 — 16 czerwca 2018, referat;
 • Ciszkowska — Łysoń Beata, Śmigielski Robert, Zdanowicz Urszula, Syrek Magdalena, Rosińska Agnieszka, „Achilles tendon healing after reconstruction”, konferencja EUROSON, Poznań, 6-9 września 2018, referat;
 • Ciszkowska — Łysoń Beata, „Nowa wiedza w obrazowaniu gojenia ścięgna Achillesa po operacyjnym leczeniu zerwania całkowitego”, sympozjum naukowe „Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa.”, Warszawa, 27 października 2018 r., referat;
 • B. Ciszkowska — Lyson, K. Skierbiszewska, K. Siewruk, R.Smigielski, Z. Gajewski; 1Warszawa/PL, 2Warsaw/PL A MRI examination of lateral meniscus in full knee flexion in patients with ACL injury Poster No.: C-3208 Congress: ECR 2018; DOI: 10.1594/ecr2018/C-3208;
 • T. Szymanski, U. Zdanowicz, B. Ciszkowska — Lyson; Warszawa/PL; Missed fractures – the role of routine CT Scan in tri and bimalleolar fractures. Congress:
  ECR 2018 / C-2626; DOI:10.1594/ecr2018/C-2626;
 • Ciszkowska — Łysoń Beata, Śmigielski Robert, Zdanowicz Urszula, Syrek Magdalena, Rosińska Agnieszka „Achilles tendon healing after reconstruction US & MRI”, International Sports & Arthritis MSK Conference, Gdańsk, 16–17 listopada 2018, referat;
 • P. Regulski, J. Zieliński, B. Ciszkowska — Lyson; Warsaw/PL; ECR 2019 / C-0954 Comparison of PD and T2 map sequences in the assessment of the density of hydrogen nuclei. ECR 2019 C-0954 DOI:10.26044/ecr2019/C-0954;
 • Ciszkowska — Łysoń Beata — Achilles tendon anatomy& postop follow up — 10.04.2019 EMRI MRI of the Joints Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging — Interactive teaching in small groups (with coffee & tea);
 • Nowa wiedza w obrazowaniu radiologicznym gojenia ścięgna Achillesa po anatomicznym operacyjnym leczeniu zerwania całkowitego ścięgna u pacjentów leczonych iniekcją komórek macierzystych MSC / A model of properly healing Achilles tendon based on MRI and ultrasound evaluation of patients who underwent an anatomical tendon reconstruction with and without the application of MSCs
 • Beata Ciszkowska-Łysoń, Michał Drwięga, Urszula Zdanowicz, Agnieszka Rosińska, Magdalena Syrek, Robert Śmigielski — Zjazd; 42 Zjazd PLTR, Gdańsk 6-8.06.2019;
 • Beata Ciszkowska — Łysoń — Diagnostyka, monitorowanie gojenia ścięgna Achillesa po szyciu; Praktyczna Diagnostyka Obrazowa 18.10.2019 Poznań;
 • Beata Ciszkowska — Łysoń — Ocena stawu kolanowego, w tym po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego — Praktyczna Diagnostyka Obrazowa 18.10.2019 Poznań;
 • Beata Ciszkowska – Łysoń, Bartosz Dominik, Robert Śmigielski; Proponowana klasyfikacja stłuczeń tylnej krawędzi piszczeli w oparciu o badanie MR u pacjentów
  z zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego/PROPOSING AN MRI-BASED CLASSIFICATION SYSTEM ALLOWING PROPER ASSESSMENT OF THE DAMAGE TO THE POSTERIOR EDGE OF THE LATERAL CONDYLE OF TIBIA 42 Zjazd PLTR, Gdańsk 6-8.06.2019;
 • Beata Ciszkowska — Łysoń — Staw skokowy i kończyna dolna urazy biegaczy amatorów — uszkodzenia kostno-więzadłowe Patologia ścięgien – referat -; 42 Zjazd PLTR, Gdańsk 6-8.06.2019;
 • Beata Ciszkowska — Łysoń — Knee imaging following ACL reconstruction anatomical evaluation – 10.04.2019 EMRI MRI of the Joints Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging — Interactive teaching in small groups (with coffee & tea);
 • Beata Ciszkowska — Łysoń — Monitorowanie gojenia łąkotek II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego -16-18 Listopad 2018 Łódź;
 • Beata Ciszkowska — Łysoń – Elbow MRI – 6th Sports & Arthritis MSK Conference, 15–16 listopad 2019. Poznań
 • Beata Ciszkowska — Łysoń — Upper limb muscles injuries — _ 6th Sports & Arthritis MSK Conference, 15–16 listopad 2019. Poznań;
 • Beata Ciszkowska — Łysoń – Kostki dodatkowe – Konferencja Sportowiec Amator 10.01.2020 Warszawa;
 • Beata Ciszkowska — Łysoń — Jałowe Martwice kości prawda czy stereotyp — Konferencja Sportowiec Amator 10.01.2020 Warszawa;
 • B.Ciszkowska — Łysoń, E. Bażko, A. Kukuła, M. Jodkiewicz — Machnikowska,
  R. Górecki — Taktyka postępowania u chorych z klinicznym rozpoznaniem raka stercza w materiale Poradni Urologicznej Szpitala Wolskiego; Posiedzenie Towarzystwa Urologicznego, Warszawa, 5.01.1996;
 • B. Ciszkowska — Łysoń — Łagodny rozrost stercza — Warsztaty szkoleniowe — III Zjazd PTU, Cieszyn, 19-21.09.1996;
 • A. Marianowska, E. Bażko, B. Ciszkowska — Łysoń, M. B. Gabryelewicz — Ultrasonografia dopplerowska w diagnostyce guzków tarczycy. Doniesienie wstępne. III Zjazd PTU, Cieszyn, 19-21.09.1996;
 • J. Pawłowski, E. Bażko, A. Kukuła, B. Ciszkowska-Łysoń, A. Kidawa, A. Kurpiński,
 • M. Jodkiewicz — Machnikowska — Rak stercza — porównawcza ocena badań diagnostycznych. III Zjazd PTU, Cieszyn, 19-21.09.1996;
 • B. Ciszkowska — Łysoń, E. Bażko, A. Kukuła, J. Pawłowski, W. Jakubowski,
  A. Kidawa, M. Jodkiewicz — Machnikowska, A. Kurpiński; — Ocena wartości diagnostycznej rezonansu magnetycznego u chorych z rakiem stercza; XXVI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Poznań 26 -28.09.1996;
 • B. Szerstobitow, B. Ciszkowska — Łysoń, E. Bażko, A. Łabędzki, M. Jodkiewicz
  — Machnikowska; — Endosonografia przezodbytnicza w chorobach stercza — ocena wartości diagnostycznej badania dopplerowskiego z kolorowym obrazowaniem przepływu; XXVI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego; Poznań 26-28.09.1996;
 • B. Ciszkowska — Łysoń, E. Bażko, A. Kukuła, W. Jakubowski; — Rezonans magnetyczny w diagnostyce chorób stercza — doświadczenia własne; Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Kraków, 10-13.10.1996;
 • K. Szopiński, M. Szopińska, M. Borówka, W.J akubowski, A. Antoniewicz, G. Kata,
  B. Ciszkowska — Łysoń — Low-dose GD-DTPA dynamic Studies in the Differential Diagnosis of the Renal Tumors. Preliminary report. ESMRMB’98, 15th Annual Meeting European Society Magnetic Resonance in Medicine and Biology, Geneva, 17-20.09.1998.MAGMA, vol.6 Suppl.1, September 98,202;
 • K. Szopiński, M. Szopińska, M. Borówka, W. Jakubowski, A. Antoniewicz, G. Kata,
  B. Ciszkowska — Łysoń — Low-dose GD-DTPA magnetic resonance urography: comparison with a T2-weighted turbo spin echo sequence; ECR’99, European Congress of Radiology, Wiedeń, 7-12.03.1999.European Radiology, 1999, suppl.1
  to Vol.9,1561;
 • B. Ciszkowska — Łysoń, L. Królicki, A. Teska, S. Budrewicz — Obraz Zwyrodnienia Wellera w badaniu metodą rezonansu magnetycznego i spektroskopii rezonansu magnetycznego; III Zjazd Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 7-9.10.1999;
 • R. Andrysiak, A. Ciechomska, L. Królicki, B. Ciszkowska — Łysoń, W. Tłustochowicz
  — Monitorowanie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów za pomocą badania scyntygraficznego z zastosowaniem 99m Tc-IgG oraz badania rezonansu magnetycznego dłoni — doniesienie wstępne; VII Zjazd PTMN, Gdańsk, 24-26.05.2000; Problemy Medycyny Nuklearnej, 2000, 14(27),71;
 • B. Ciszkowska — Łysoń, L. Królicki, A. Teska, S. Budrewicz A. Janowicz,
  E. Tacikowska; Subkliniczna neuropatia ośrodkowego układu nerwowego
  w przebiegu chemioterapii w ocenie spektroskopii protonowej MR; Posiedzenie Komitetu Fizyki Medycznej PAN, Warszawa,15.03.2001;
 • B. Ciszkowska — Łysoń — Anatomia więzadeł krzyżowych w badaniu NMR; Konferencja Fundacji Multis Multum, Warszawa, 19.10.2001;
 • B. Ciszkowska — Łysoń, L. Królicki, A. Teska, S. Budrewicz A. Janowicz, E. Tacikowska; Neurotoksyczność leków chemioterapeutycznych w badaniach spektroskopii MR, Sympozjum organizowane przez Polskie Medyczne Towarzystwo Magnetycznego Rezonansu i Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, Kraków 26.10.2001;
 • B. Ciszkowska — Łysoń, L. Królicki, A. Janowicz — Żebrowska, A. Teska, E. Tacikowska, M. Krzakowski, S. Budrewicz — Subclinical cerebellar neuropathy as a result of chemotherapy in proton magnetic resonance spectroscopy; ECR 2002, Wiedeń 1-5.03.2002;
 • B. Ciszkowska — Łysoń, L. Królicki, A. Teska, A. Janowicz — Żebrowska, K. Zajda,
  M. Krzakowski, E. Tacikowska – Proton magnetic resonance spectroscopy investigations of brain metabolic changes in patients after first doses of chemotherapy; 19th Annual Meeting European Society for Magnetic Resonance
  in Medicine and Biology, Cannes 2002;
 • Mioduszewski A., Ciszkowska — Łysoń B., Boroń W., Stłuczenie kłykci kości udowej po urazie uszkadzającym więzadło krzyżowe przednie w obrazie rezonansu magnetycznego, a obraz morfologiczny chrząstki w trakcie artroskopii, I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Warszawa 2003;
 • Ciszkowska — Łysoń B., Czyrny Z., Uszkodzenia tkanek miękkich stawu rzepkowo
  — udowego towarzyszące zerwaniom więzadła krzyżowego przedniego – ocena
  w badaniu Rezonansu Magnetycznego, I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Warszawa 2003;
 • Bień M., Czyrny Z., Ciszkowska — Łysoń B. Epidemiologia patologii ścięgna Achillesa w badaniu usg, I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Warszawa 2003;
 • Ciszkowska — Łysoń B., RM w ocenie predyspozycji do niestabilności rzepki,
  I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Warszawa 2003;
 • Drwięga M., Śmigielski R., Ciszkowska-Łysoń B., Ganglion stawu ramiennego
  z częściową destrukcją szyjki łopatki jako przyczyna dysfunkcji stawu ramiennego
  u tenisistki, I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Warszawa 2003;
 • Ciszkowska — Łysoń B., Czyrny Z., Obrazowanie chrząstki stawu rzepkowo — udowego w badaniu rezonansu magnetycznego w sekwencji STIR, I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Warszawa 2003;
 • Ciszkowska — Łysoń B., Królicki L.: Brain metabolic changes in patients after chemotherapy in 1H magnetic resonance spectroscopy investigations, ECR 2004, Wiedeń;
 • Ciszkowska — Łysoń B., Mioduszewski A., Boroń W., Femoral condyles contusion after ACL tear in MRI and cartilage morphology in artroscopic view, ECR 2004, Wiedeń;
 • Ciszkowska — Łysoń B., Czyrny Z., MRI visualisation of patello-femoral joint: utility
  of STIR sequence, ECR 2004, Wiedeń;
 • Ciszkowska — Łysoń B., Czyrny Z., MRI of patellar retinaculum lesions accompanying anterior cruciate ligament injuries, 3rd European Congress of Sport Traumatology, EFOST, Madryt 2004;
 • Ciszkowska — Łysoń B., Czyrny Z., MRI visualisation of cartilage of patello-femoral joint. Utility of STIR sequence. 3rd European Congress of Sport Traumatology, EFOST, Madryt 2004;
 • Ciszkowska — Łysoń B., Czyrny Z., Patello-femoral joint soft tissue lesions accompanying anterior cruciate ligament injuries –evaluation in magnetic resonance imaging, 11th ESSKA Congress, 4th World Congress on Sport Trauma, Ateny 2004;
 • Ciszkowska — Łysoń B., Czyrny Z., Bień M., Utility of STIR sequence in MRI visualisation of cartilage of patello femoral joint, 11th ESSKA Congress, 4th World Congress on Sport Trauma, Ateny 2004;
 • Biernat-Łałuża E., Wagner T., Śmigielski R., Ciszkowska — Łysoń B., Usefulness
  of US guided puncture in diagnosis of crystaloarthropathies, EULAR 2004, Berlin;
 • Ciszkowska — Łysoń B., Czyrny Z, Śmigielski R., Mioduszewski A.: Importance
  of linear subchondral bone edema MRI knee examination, Wiedeń 2005;
 • B. Ciszkowska — Łysoń, E. Bażko, R. Beranek, R. Górecki, M. Jodkiewicz
  — Machnikowska; — Taktyka postępowania u chorych z klinicznym podejrzeniem raka stercza w materiale Poradni Urologicznej Szpitala Wolskiego, Ultrasonografia Polska 1996, tom 6, nr 1;
 • J. Pawłowski, B. Ciszkowska — Łysoń;- Diagnostyka obrazowa raka stercza, Służba Zdrowia nr 35-36(2616-17) 1-5 maja 1997;
 • A. Marianowska, B. Ciszkowska — Łysoń; — Ultrasonografia z zastosowaniem techniki dopplerowskiej w diagnostyce chorób tarczycy, Służba Zdrowia nr 35-36(2616-17)
  1-5 maja 1997;
 • E. Bażko, A. Kukuła, B. Ciszkowska — Łysoń, J. Pawłowski, M. Jodkiewicz
  — Machnikowska; — Badanie endosonograficzne i badanie Rezonansu Magnetycznego w diagnostyce chorób stercza; Ultrasonografia Polska, T7,N1,1997,15-25;
 • E. Bażko, A. Kukuła, B. Ciszkowska — Łysoń, B. Szerstobitow, M. Jodkiewicz
  — Machnikowska; — Przydatność badania Rezonansu Magnetycznego u chorych
  z rakiem stercza. Doniesienie wstępne. Ultrasonografia Polska, T7,N1,1997, 26-34;
 • E. Bażko, A. Kukuła, B. Ciszkowska — Łysoń, J. Pawłowski, A. Antoniewicz,
  A. Borówka — Przydatność badania rezonansu magnetycznego z zastosowaniem powierzchniowej cewki doodbytniczej w ocenie stopnia zaawansowania raka stercza; Nowa Medycyna. Urologia III.1998, Nr3,7-10;
 • A. Kukuła, E. Bażko, B. Ciszkowska — Łysoń, J. Pawłowski, B. Szarstobitow
  — Anatomia stercza w badaniu Rezonansu Magnetycznego z zastosowaniem powierzchniowej cewki doodbytniczej; Rezonans Magnetyczny w Medycynie, 1998,6,(1),51-54;
 • B. Ciszkowska — Łysoń- Anatomia więzadeł krzyżowych w badaniu Rezonansu Magnetycznego; Acta Clinica Tom 1, Nr 3, grudzień 2001;
  Ciszkowska — Łysoń B., Królicki L., Teska A., Janowicz-Żebrowska A., , Krzakowski M., Tacikowska M.: Zaburzenia metabolizmu mózgowia po chemioterapii w badaniu spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego, Neurol. Neurochir. Pol. 2003, T.37(LIII),Nr4,783-798;
 • Ciszkowska — Łysoń B., Czyrny Z., Planowanie badania MRI kolana, Acta Clinica Tom 3, 2003;