Medycyna Sportowa dzieci i młodzieży

Specjalista medycyny sportowej wykonuje konsultacje u dzieci i młodzieży do lat 21, uprawiających sport amatorsko oraz na poziomie zaawansowanym i zawodowym. Lekarz medycyny sportowej:

  • ocenia układ ruchu, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy
  • wyklucza przeciwwskazania do uprawiania danej dyscypliny sportowej, poprzez zlecenie wykonania odpowiednich badań diagnostycznych i laboratoryjnych
  • kwalifikuje do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych
  • wydaje orzeczenie o możliwości uprawiania danej dyscypliny sportowej

Zapraszamy!