Karol Kosterna

ORTOPEDA TRAUMATOLOG
Otwock, Warszawa Mokotów, Warszawa Wola

Specjalizacja

 • Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów kończyny dolnej – endoprotezoplastyka
 • Reumoortopedia – zabiegi deformacji i zwyrodnień w przebiegu chorób reumatycznych
 • Chirurgia stopy, stawu skokowego
 • Chirurgia kolana
 • Zabiegi artroskopowe, w tym urazy sportowe
 • Leczenie zachowawcze i operacyjne urazów w obrębie kończyny górnej i dolnej – złamania, uszkodzenia ścięgien
 • Chirurgia ręki w znieczuleniu miejscowym – odbarczenie kanału nadgarstka, palców trzaskających, wycięcie guzków reumatoidalnych
 • Zabiegi pod kontrolą USG – blokady sterydowe, iniekcje dostawowe (kwas hialuronowy), płukanie zwapnień

Karol Kosterna- ZnanyLekarz.pl

Karol Kosterna – ZnanyLekarz.pl

Wiedza i Doświadczenie Zawodowe

KURSY, SZKOLENIA, OSIĄGNIĘCIA

Wykształcenie

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Christian – Albrechts’a w Kilonii (Niemcy).

Doświadczenie i osiągnięcia zawodowe

 • 2017 – 2021 – Carolina Medical Center, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej i medycyny sportowej
 • 2017 – 2021 – Centrum Edukacji Medycznej
 • 2016 – 2017 – SZPZLO Warszawa – Ochota
 • 2015 – 2016 – Szpital Kolejowy w Pruszkowie
 • 2015 – 2017 – Polski Bank Komórek Macierzystych

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii (PTOiTr)
 • Polskie Towarzystwo Artroskopowe (PTArtro)
 • Europejskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii (ESSKA)

Kursy i Szkolenia

 • Coroczny udział w kursach, zjazdach i szkoleniach organizowanych przez europejskie i polskie towarzystwa ortopedyczne m.in. ESSKA, PTOiTR, PTArtro
 • 04.2022 – szkolenie surgeon to surgeon – endoprotezoplastyka całkowita kolana (TKA Genesis II, Smith&Nephew), Zabrze
 • 12.2021 – IX Ogólnopolska Konferencja Choroby Reumatyczne w Praktyce Lekarskiej
 • 06.2021 – Warsaw Foot and Ankle Lab Course, Cadaver course, Warsaw, instruktor
 • 09.2021 – XXIII Akademia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej Grupy LUX MED
 • 05.2021 – Iniekcje dostawowe pod kontrola USG kończyna górna i dolna – praktyczny kurs kadawerowy, CEM, Warszawa
 • 05.2021 – Operacje naprawcze stopy i stawu skokowego z użyciem implantów ChM, CEM, Warszawa, instruktor
 • 05.2021 – 19th ESSKA Congress
 • 05.2021 – Polska Akademia Mikrochirurgii – postępowanie w urazach tkanek miękkich okolicy goleni i stopy
 • 03.2021 – Pierwsza pomoc w ramach Szkoły Ratownictwa Luxmed
 • 03.2021 – Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców. Kurs na preparatach, CEM, Warszawa, instruktor
 • 02.2021 – Kurs artroskopii kolana Smith&Nephew Arthroscopy Center of Exelence (SNACE), Poznań
 • 12.2020 – Techniki operacyjnego leczenia deformacji stopy i stawu skokowego – Kurs zaawansowany, na preparatach nieutrwalonych, CEM, Warszawa, instruktor
 • 04.2020 – Ultrasonografia kończyny dolnej, CEM Warszawa
 • 01.2020 – Konferencja Sportowiec Amator – profesjonalnie o sporcie amatorskim, Warszawa
 • 01.2020 – „Zaawansowane techniki artroskopii kolana – rekonstrukcja PCL, PLC, MPFL, trochleoplastyka”, kurs kadawerowy dla lekarzy ortopedów, CEM, Warszawa, instruktor
 • 11.2019 – Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja – Sympozjum Leczenie naprawcze i rekonstrukcyjne w traumatologii sportowej wybrane zagadnienia, Poznań
 • 11.2019 – Kurs kadawerowy Artrodezy w obrębie stopy i stawu skokowego, CEM, Warszawa
 • 10.2019 – Konferencja Praktyczna diagnostyka obrazowa w chirurgii ortopedycznej kończyny dolnej, Poznań
 • 09.2019 – XXI Akademia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej Grupy LUX MED, Warszawa
 • 05.2019 – Kurs AO Trauma Course – Basic Principles of Fracture Management, Poznań
 • 03.2019 – kurs kadawerowy – Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia, CEM, Warszawa
 • 12.2018 – Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców, CEM, Warszawa
 • 12.2018 – Artroskopia stawu skokowego – kurs zaawansowany, CEMED, Warszawa
 • 11.2018 – kurs kadawerowy Artroskopia kolana i rekonstrukcja więzadeł krzyżowych z wykorzystaniem technik firmy Arthrex, CEM, Warszawa
 • 10.2018 – Sympozjum Foot and Ankle Current Concepts, Wrocław
 • 08.2018 – kurs kadawerowy – Ogólnopolski Kurs Praktyczny dla Ortopedów; Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia, CEM, Warszawa
 • 03.2018 – Practical workshop on Durolane injections with ultrasound guidance, Uppsala, Szwecja
 • 03.2018 – Osteoarthritis Stepped Care Treatment Course – Uppsala, Szwecja
 • 01.2018 – Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe OFF – ROAD ARTHROSCOPY
 • 12.2017 – II Forum Medycyny Sportowej i Ortopedii Grupy LUX MED, Warszawa
 • 11.2017 – Ultrasonografia interwencyjna, Sutherland Medical Center, Warszawa
 • 08.2017 – Warsztaty kadawerowe – Artroskopowa rekonstrukcja ACL – Instruktor, CEMED, Warszawa
 • 09.2017 – 4th Joint Preservation Congress, Warszawa

Publikacje naukowe

 • K. Kosterna, D. Gladysz, M. Choscinska-Krawczyk, M. Kotarska, M. Murzyn, A. Olkowicz, I. Marszalek, M. Boruczkowski, M. Grudniak, T. Oldak, D. Boruczkowski. Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells treatment in children with cerebral palsy. First clinical applications in Poland Bone Marrow Transplantation 2016; Volume 51 (P011): 42nd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation Valencia, Spain, 3–6 April 2016
 • K. Kosterna, D. Gladysz, O. Milczarek, A. Zelechowska, M. Murzyn, A. Olkowicz, I. Marszalek, M. Boruczkowski, M. Grudniak, T. Oldak, D. Boruczkowski. Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells in treatment of amyotrophic lateral sclerosis Bone Marrow Transplantation 2016; Volume 51 (P012): 42nd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation Valencia, Spain, 3–6 April 2016
 • A. Mucha, K. Kosterna, M. Chroscinska‐Krawczyk, M. Kotarska, K. Mitosek‐Szewczyk, M. Murzyn, J. Koryga, M. Markowska, A. Olkowicz, K. Tarnowska, M. Grudniak, D. Gladysz, I. Marszalek, M. Boruczkowski, T. Oldak, D. Boruczkowski. Wharton’s jelly‐derived mesenchymal stem cells treatment in children with Autism spectrum disorder: Our first preliminary results of the clinical application in Poland. Bone Marrow Transplantation 2017; Volume 52 (B424): 43rd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Marseille, France, 26-29 March 2017
 • A. Mucha, K. Kosterna, M. Chrościńska‐Krawczyk, M. Kotarska, K. Mitosek-Szewczyk, M. Murzyn, J. Koryga, M. Markowska, A. Olkowicz, K. Tarnowska, M. Grudniak, D. Gładysz, I. Marszalek, M. Boruczkowski, T. Ołdak, D. Boruczkowski. Wharton’s jelly ‐derived mesenchymal stem cells treatment in children with cerebral palsy: Our second preliminary results of the clinical application in Poland. Bone Marrow Transplantation 2017; Volume 52 (B425): 43rd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation Marseille, France, 26-29 March 2017
 • A. Mucha, K. Kosterna, M. Chroscinska-Krawczyk, M. Kotarska, K. Mitosek – Szewczyk, M. Murzyn, J. Koryga, M. Markowska, A. Olkowicz, K. Tarnowska, M. Grudniak, D. Gladysz, I. Marszalek, M. Boruczkowski, T. Oldak, D. Boruczkowski. Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells treatment in children with Spina bifida. Our first preliminary results of the clinical application in Poland. 43rd Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, 26-29 March 2017, Marseille, France
 • A. Mucha, M. Grudniak, K. Kosterna, M. Murzyn, M. Murzyn, A. Olkowicz, K. Popławska, D. Gladysz, I. Marszalek, M. Boruczkowski, T. Oldak, D. Boruczkowski. Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells treatment in adult patients in Poland. Bone Marrow Transplantation 2018; Volume 52 (P129): 44th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Lisbon, Portugal, 18-21 March 2018
 • A. Mucha, K. Kosterna, M. Chroscinska-Krawczyk, M. Kotarska, K. Mitosek – Szewczyk, I. Woźnica-Karczmarz, T. Greczkowska-Chmiel, M. Murzyn, J. Koryga, M. Markowska, A. Olkowicz, K. Tarnowska, M. Grudniak, D. Gladysz, I. Marszalek, M. Boruczkowski, T. Oldak, D. Boruczkowski. „Użycie komórek mezenchymalnych z galarety Whartona w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem oraz z innymi zespołami porażenia. Wstępne wyniki zastosowania klinicznego w Polsce IX Ogólnopolskie Dni Neurologii, Bydgoszcz, Poland, June 8-10, 2017
 • Kosterna K., Mucha A., Chrościńska-Krawczyk Magdalena [i in.] Mezenchymalne komórki macierzyste pochodzące z galarety Whartona w leczeniu dzieci z rozszczepem kręgosłupa. Wstępne wyniki zastosowania klinicznego w Polsce. IX Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej. Bydgoszcz, 8-10 czerwca 2017. Streszcz., 2017, s.57-58
 • Wykorzystanie u dzieci komórek macierzystych pozyskanych przez Polski Bank Komórek Macierzystych – Grupa FamiCord [CIC 0980] – dziesięć lat doświadczeń; Mucha Anna, Kosterna Karol, Grudniak Mariusz [i in.], Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2017, vol. 71, nr 1, s.70
 • Częstość występowania zakażeń miejsca operowanego po procedurach artroskopowych wykonanych w Carolina Medical Center w latach 2017-2018 – analiza 853 przypadków. K. Stepien, K. Kosterna „III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 24-26.10.2019r, Katowice
 • Incidence of surgical site infections in hip arthroscopic procedures in Carolina Medical Center in 2017-2018 – analysis of 61 cases. 19 th ESSKA Virtual Congress 11-15.05.2021
 • Rekonstrukcja PCL z zachowaniem kikutów i augmentacja w przypadku niepełnych uszkodzeń III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 24-26.10.2019 Katowice
 • Rodzaje przeszczepów do rekonstrukcji ACL i jak je pobrać?, XX Akademia LUX MED 09.08.2018 Warszawa;

Języki Obce

 • angielski