Jak ważne jest wsparcie psychologiczne?

Zdrowie często utożsamiane jest wyłącznie z kondycją fizyczną, jednak bardzo ważnym aspektem jest również stan psychiczny. Kondycja fizyczna i emocjonalna są ze sobą bardzo mocno powiązane. Wśród czynników niekorzystnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego znajduje się tak zwane cierpienie somatyczne, które występuje między innymi w chorobach i urazach ortopedycznych. Psychika odgrywa niebagatelną rolę w procesie leczenia.

Z tego właśnie powodu, w trosce o dobrostan psychiczny naszych pacjentów, oferujemy konsultacje psychologiczne i psychoterapię. Czynniki psychologiczne, takie jak depresja, obniżony nastrój, lęk o zdrowie, czy myślenie katastroficzne w nowych, trudnych sytuacjach – są konsekwentnie związane z niepełnosprawnością i intensywnością bólu pacjentów z różnymi problemami związanymi z układem mięśniowo – szkieletowym. W trakcie leczenia pojawia się wiele trudnych emocji, którymi nie chcemy obciążać bliskich. Dzięki pomocy psychologa można zatrzymać się na chwilę, przyjrzeć problemowi, nazwać, zrozumieć odczuwane emocje i znaleźć odpowiednie sposoby na radzenie sobie z nimi. Terapeuta pomaga w poznaniu innej perspektywy, pomaga radzić sobie ze stresem, okazuje niezbędne wsparcie i zrozumienie. Pomoc psychologiczna stanowi klucz w dążeniu do satysfakcjonującego funkcjonowania, wzmacnia pacjenta i jego bliskich.
Udział psychologa w trakcie leczenia i procedur medycznych, wspomaga i przyspiesza terapię pacjenta oferowaną przez lekarzy i fizjoterapeutów. Taka kompleksowa opieka znacznie poprawia samopoczucie, skuteczność radzenia sobie z bólem, ograniczeniami ruchowymi i podnosi jakość życia.

W ramach konsultacji psychologicznych oferujemy usługi:
– poradnictwo psychologiczne
– interwencja kryzysowa
– poradnictwo dla rodziców
– porady behawioralne
– psychoedukacja
– psychoterapia

Nasz psycholog wspiera w poniższych przypadkach:
– depresja
– nerwica
– borderline
– bezsenność
– przewlekły stres
– choroba afektywna dwubiegunowa
– fobia społeczna
– nerwica natręctw
– zaburzenia osobowości
– zaburzenia lękowe
– kryzys w związku
– zaburzenia emocjonalne
– zaburzenia psychosomatyczne
– zaburzenia zachowania
– niskie poczucie własnej wartości
– zespół lęku uogólnionego
– zaburzenia nastroju
– problemy wychowawcze
– zaburzenia koncentracji
– kryzys emocjonalny
– trudności szkolne
– zaburzenia okresu dojrzewania
– zaburzenia w relacjach międzyludzkich

Konsultacje z psycholożką Katarzyną Drągowską i psychoterapeutką Anną Sudoł odbywają się w MIRAI Clinic w Otwocku.
Oferujemy również konsultacje online.

Zapraszamy!