Prof. dr hab. med. Jacek Kowalczewski

ORTOPEDA TRAUMATOLOG
Otwock

Specjalizacja

Specjalizuje się w endoprotezoplastyce pierwotnej i rewizyjnej stawu kolanowego i biodrowego oraz w operacjach z zakresu reumaortopedii.

Wiedza i Doświadczenie Zawodowe

KURSY, SZKOLENIA, OSIĄGNIĘCIA

Wykształcenie

 • 1981 r. – ukończone studia w Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1984 r. – I stopień specjalizacji
 • 1990 r. – II stopień specjalizacjiz zakresu chirurgii urazowej i ortopedycznej
 • 2000 r. – ukończone Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
 • 2004 r. – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 2016 r. – tytuł profesora zwyczajnego

Doświadczenie i osiągnięcia zawodowe

 • 1981-1986 r. – asystent Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Puszczykowie prowadzonym przez prof. Tadeusza Trzaskę
 • 1986 – 2005 r. – asystent, potem docent w Klinice Reumoortopedii Instytutu Reumatologii
 • od 2005 r. – związany jest ze Szpitalem Klinicznym CMKP w Otwocku
 • od 2007 r. – Kierownik Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii CMKP

Kursy i Szkolenia

 • Odbył wiele staży w renomowanych klinikach w Holandii, Stanach Zjednoczonych, Austrii, Belgii, Francji, Anglii, Finlandii, Szwecji.

Publikacje naukowe

 • Jest autorem 77 prac naukowych i 69 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych z IF. W 2014 wydał książkę „Pierwotna endoprotezoplastyka stawu kolanowego.”

Języki obce

 • Angielski – poziom biegły