Hydrodekompresja

Hydrodekompresja to nieinwazyjna i nieoperacyjna metoda leczenia zespołu cieśni nadgarstka oraz innych zespołów nerwów obwodowych. Zabieg ten wykonuje się przy pomocy aparatu USG oraz cienkiej igły. Pozwala uniknąć operacji, która może nieść za sobą powikłania oraz długi czas rekonwalescencji. Zabieg hydrodekompresji trwa krótko, Efekt widoczny jest już po kilku godzinach, a czas rekonwalescencji jest praktycznie zerowy – nie ma potrzeby brać zwolnienia z tego powodu. Należy ograniczać prace wysiłkowe nadgarstka.

Ważne: kwalifikacji do zabiegu dokonuje lekarz ortopeda.

Wysoka rozdzielczość dostępnych obecnie głowic ultrasonograficznych pozwala na precyzyjne podawanie leków, w bezpośrednie sąsiedztwo nerwów obwodowych. Daje to możliwość wykonywania alternatywnych do chirurgicznych metod leczenia.
Hydrodekompresja daje duży odsetek dobrych wyników, do pół roku od jej zastosowania, z minimalną ilością powikłań. 1 2
Wykonujemy hydrodysekcję nerwu bez użycia leku sterydowego. 3 5 Podanie leku sterydowego jest formą leczenia objawowego i samo z siebie daje poprawę w formie zmniejszenia dolegliwości. Lek sterydowy nie leczy schorzenia. W uzasadnionych przypadkach również wykonujemy tę procedurę jako leczenie objawowe. Wykonanie zabiegu hydrodysekcji bez leku sterydowego, to początkowo mniejszy odsetek Pacjentów z odczuwalną poprawą. Nie daje jednak „fałszywej nadziei”, związanej jedynie z efektem działania leku o charakterze przeciwobrzękowym i przeciwzapalnym, który prędzej czy później zostanie zmetabolizowany i zniknie z miejsca podania.
Dobry wynik hydrodekompresji dotyczył będzie zwykle Pacjentów z początkowym stadium schorzenia oraz istotnym mechanicznie ograniczeniem obwodowo mobilności nerwu pośrodkowego. 4 Uszkodzenie nerwu, innymi słowy nasilenie schorzenia, najlepiej ocenić w badaniu elektromiograficznym. Mobilność nerwu możliwa jest do oceny w badaniu dynamicznym USG.
Dodatkowo badanie USG jest wystarczające samo w sobie do postawienia rozpoznania zespół cieśni kanału nadgarstka, czy innych neuropatii obwodowych. Nie daje jednak obiektywnie możliwości oceny uszkodzenia i funkcji nerwu, w przeciwieństwie do badania EMG.

1. Neo EJR, Shan NT, Tay SS. Hydrodissection for Carpal Tunnel Syndrome: A Systematic Review. Am J Phys Med Rehabil. 2022;101(6):530-539. doi:10.1097/PHM.0000000000001846
2. Buntragulpoontawee M, Chang KV, Vitoonpong T, et al. The Effectiveness and Safety of Commonly Used Injectates for Ultrasound-Guided Hydrodissection Treatment of Peripheral Nerve Entrapment Syndromes: A Systematic Review. Front Pharmacol. 2020;11:621150. doi:10.3389/fphar.2020.621150
3. Wu YT, Ke MJ, Ho TY, Li TY, Shen YP, Chen LC. Randomized double-blinded clinical trial of 5% dextrose versus … injection for carpal tunnel syndrome patients. Ann Neurol. 2018;84(4):601-610. doi:10.1002/ana.25332
4. Evers S, Thoreson AR, Smith J, Zhao C, Geske JR, Amadio PC. Ultrasound-guided hydrodissection decreases gliding resistance of the median nerve within the carpal tunnel. Muscle Nerve. 2018;57(1):25-32. doi:10.1002/mus.25723
5. Wu YT, Ho TY, Chou YC, et al. Six-month Efficacy of Perineural Dextrose for Carpal Tunnel Syndrome: A Prospective, Randomized, Double-Blind, Controlled Trial. Mayo Clin Proc. 2017;92(8):1179-1189. doi:10.1016/j.mayocp.2017.05.025

Zabiegi sonochirurgii wykonuje dr Michał Bartoszewicz w MIRAI Warszawa Wola.

Zapraszamy!