dr hab. n. med. Dariusz Grzelecki, prof. CMKP

ORTOPEDA TRAUMATOLOG
Otwock

Specjalizacja

Specjalizacja:

 • Leczenie zachowawcze i operacyjne zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych i kolanowych
 • Endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawów biodrowych i kolanowych
 • Diagnostyka dolegliwości bólowych po endoprotezoplastykach stawów biodrowych i kolanowych
 • Osteotomie korekcyjne
 • Artroskopia stawu kolanowego

Dariusz Grzelecki – ZnanyLekarz.pl

Wiedza i Doświadczenie Zawodowe

KURSY, SZKOLENIA, OSIĄGNIĘCIA

Wykształcenie

 • 2023 – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych przyznanego przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Ocena przydatności markerów laboratoryjnych w wykrywaniu późnych infekcji okołoprotezowych stawów biodrowych i kolanowych”
 • 2014 rok – ukończenie I-go Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2014 – 2018 – Asystent R&D w projekcie naukowo badawczym “MentorEye” – Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej na potrzeby leczenia nowotworów. Grant NCBiR, STRATEGMED1/233624/4/NCBR/2014
 • 2015 rok – ukończenie stażu podyplomowego w szpitalu im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie
 • 2020 rok – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych z wyróżnieniem za pracę doktorską o tytule: „Ocena przydatności kalprotektyny w wykrywaniu i monitorowaniu leczenia infekcji okołoprotezowych stawów kolanowych”. Rozprawa zajęła I-sze miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne w 2020 roku.

Doświadczenie i osiągnięcia zawodowe

 • Od 2015 – związany z Kliniką Ortopedii i Reumoortopedii CMKP, SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku
 • Od 2018 – asystent naukowo – dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • 2020 i 2021 – dwukrotnie otrzymał nagrodę I-go stopnia dyrektora SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku za osiągnięcia naukowe
 • 2020 – nagroda indywidualna Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe
 • 2011 – 2014 – członek Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, Warszawa
 • 2014 – 2018 – asystent R&D w projekcie naukowo badawczym “MentorEye” – Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej na potrzeby leczenia nowotworów. Grant NCBiR, STRATEGMED1/233624/4/NCBR/2014
 • 2018 – 2019 – Grant badawczy finansowany ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podtrzymanie potencjału badawczego uczelni. „Ocena przydatności kalprotektyny w wykrywaniu i monitorowaniu leczenia infekcji okołoprotezowych stawów biodrowych i kolanowych”. Nr 501-1-17-29-18
 • 2019 – 2020 – Grant badawczy finansowany ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podtrzymanie potencjału badawczego uczelni. „Ocena przydatności kalprotektyny w wykrywaniu i monitorowaniu leczenia infekcji okołoprotezowych stawów biodrowych i kolanowych”. Nr 501-1-17-29-19
 • 2021 – 2022 – Grant badawczy finansowany ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podtrzymanie potencjału badawczego uczelni. „Ocena wpływu endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawu kolanowego na zmiany morfologiczne i histologiczne tkanek miękkich wokół implantu – badanie prospektywne”. Nr 501-1-017-29-21

Członkostwo w organizacjach

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Kursy i Szkolenia

 • Wykładowca na kursach specjalizacyjnych organizowanych dla rezydentów w ramach szkolenia specjalizacyjnego organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • 2017 – Fellowship – Primary and Revision Knee Arthroplasties, Sint Maartenskliniek, Nijmegen, Holandia
 • 2018 – Fellowship – Total Hip and Knee Arthroplasty, Navigation in Knee Arthroplasty, Trauma surgery, Oberschswabenklinik, Krankenhaus St. Elisabeth, Ravensburg, Niemcy
 • Stypendysta programu Lead Project (LimaCorporate); zaproszony na zjazdy we Włoszech (San Daniele) oraz we Francji (Lyon)

Udział w konferencjach i sympozjach

 • 2016 – Complex Primary and Revision Hip Arthroplasty, Warszawa
 • 2016 – Endoprotezoplastyka stawu biodrowego – ćwiczenia na preparatach nieutrwalonych, Poznań
 • 2016 – XLI Zjazd polskiego towarzystwa ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Lublin
 • 2016 – Knee master, Warszawa
 • 2017 – Złamania okołoprotezowe stawu kolanowego – biologia i biomechanika leczenia, Ożarów Mazowiecki
 • 2017 – 5th Great Expectations, Jahranka
 • 2017 – 37. Dni ortopedyczne, Olsztyn/Ostróda
 • 2017 – II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, Łódź
 • 2017 – Complex Primary Knee – Instructional Course, Otwock
 • 2017 – IV Międzynarodowy kongres polskiego towarzystwa chirurgii stawów i artroskopii, Warszawa
 • 2017 – Hip master, Warszawa
 • 2018 – Stryker Trauma Academy, Warszawa
 • 2018 – 42. Zjazd polskiego towarzystwa ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Kraków
 • 2018 – Knee master, Warszawa
 • 2018 – Workshop on Prosthetic Joint Infection (PJI), Berlin, Niemcy
 • 2019 – Knee Fundamentals – SkillsLAB, Werona, Włochy
 • 2019 – Artroskopia kolana – łękotki, uszkodzenia chrzęstne, rekonstrukcja ACL, Warszawa
 • 2019 – III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, Katowice
 • 2019 – Hip master, Warszawa
 • 2019 – Alloplastyka onkologiczna części bliższej kości podudzia GMRS – Stryker, Szczecin
 • 2020 – 360 Around Orthopedics in Focus. Knee Revision, Pruszków
 • 2021 – Wyjdź z twarzą – szkolenie rzeczników i osób reprezentujących szpitale w mediach, Warszawa
 • 2021 – Experts Meeting, Stryker, Warszawa
 • 2021 – Knee master, Warszawa
 • 2022 – Lima Orthopedic Solutions, Trudne rewizje stawu biodrowego, Warszawa

Wykłady na konferencjach i zjazdach

 • 22-24.09.2016 – Grzelecki D, Dudek P, Marczak D, Kowalczewski J: Jednoetapowa całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego po złamaniach zniekształcających oś kończyny. XLI Zjazd PTOiTr, Lublin
 • 26.11.2016 – Grzelecki D, Kowalczewski J: Otyłość okiem ortopedy. Otyłość jako problem zdrowotny – konferencja, Warszawa
 • 5-6.04.2017 – Grzelecki D, Dudek P, Kowalczewski J: Złamania okołoprotezowe stawu kolanowego – metody leczenia. Złamania okołoprotezowe stawu kolanowego. Biologia i biomechanika leczenia, Ożarów Mazowiecki
 • 5-6.04.2017 – Grzelecki D, Dudek P, Kowalczewski J: Przypadki kliniczne. Złamania okołoprotezowe stawu kolanowego. Biologia i biomechanika leczenia, Ożarów Mazowiecki
 • 20-21.10.2017 – Grzelecki D, Kowalczewski J: Obrazowanie w TPK. IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawów i Artroskopii, Warszawa
 • 20-21.10.2017 – Grzelecki D, Kowalczewski J: Infekcje w TPK. IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawów i Artroskopii, Warszawa
 • 10.2017 – Grzelecki D: PICO – Single Use Negative Pressure Wound Therapy – useful tool in wound problems. Complex Primary Knee – Instructional Course, Otwock
 • 11.2018 – Grzelecki D: Jeszcze raz o infekcjach okołoprotezowych. Co nowego? Knee Master 2018, Warszawa
 • 04.2019 – Grzelecki D: Co nowego w infekcjach okołoprotezowych? Posiedzenie PTOiTr, Otwock
 • 10.2020 – Grzelecki D: Infekcje okołoprotezowe i rewizje. 360 Around Orthopedics in Focus. Knee Revision, Pruszków
 • 11.2020 – Grzelecki D: Infekcje okołoprotezowe. Czy wiemy już wszystko? Knee Master 2021, Warszawa,

Publikacje naukowe

 • ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dariusz-Grzelecki
 • Grzelecki D, Dudek P, Kowalczewski J, Marczak D: Złamanie okołoprotezowe dalszego końca kości udowej po całkowitej alloplastyce stawu kolanowego – opis przypadku. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. 2016; 81(3).
 • Rysz M, Grabczan W, Mazurek M, Krajewski R, Grzelecki D, Ciszek B: Vasculature of a Medial Femoral Condyle Free Flap in Intact and Osteotomized Flaps. Plastic and Reconstructive Surgery. 2017; April 139 (4):992-997.
 • Rysz M, Grzelecki D, Mazurek M, Starościak S, Krajewski R: Surgical Techniques for Closure of a Scalp Defect After Resection of Skin Malignancy. Dermatological Surgery. 2017; 43:715-723.
 • Grzelecki D, Dudek P, Marczak D, Sibiński M, Olewnik Ł, Kowalczewski J.: Success Rates of Revision Knee Arthroplasty for Periprosthetic Joint Infection in Rheumatoid and Non-Rheumatoid Arthritis Patients. Orthopedics. 2019; September 1; 42(5):472-476.
 • Grzelecki D, Szneider J, Marczak D, Kowalczewski J: Total knee arthroplasty with simultaneous tibial shaft osteotomy in patient with multiple hereditary osteochondromas and multiaxial limb deformity – a case report. BMC Musculoskeletal Disorders. 2020; April, 21(1):233.
 • Grzelecki D, Kowalczewski J: Comment on „Comparison of several biomarkers (MMP-2, MMP-9, the MMP-9 inhibitor TIMP-1, CTX-II, calprotectin, andCOMP) in the synovial fluid and serum of patients withand without septic arthritis” Joint Bone Spine. 2019; 86(2):261-262. Joint Bone Spine. 2020; Oct;87(5):517-518
 • Grzelecki D, Dudek P, Okoń T, Marczak D, Kordasiewicz B, Sibiński M, Kowalczewski J: The Efficacy of Intravenous Tranexamic Acid Administration in Revision Hip Arthroplasty. Orthopäde. 2021; 50, 464-470
 • Grzelecki D, Walczak P, Szostek M, Grajek A, Rak S, Kowalczewski J: Blood and synovial fluid calprotectin as biomarkers in the diagnosis of chronic hip and knee periprosthetic joint infections. The Bone and Joint Journal 2021 Jan;103-B(1):46-55
 • Grzelecki D, Walczak P, Grajek A, Szostek M, Dudek P, Bartosz P, Olewnik Ł, Czubak-Wrzosek M, Marczak D, Tyrakowski M: Elevated Plasma D-dimer Concentration has Higher Efficacy for the Diagnosis of Periprosthetic Joint Infection of the Knee than of the Hip – a single-center, retrospective study. Journal of Orthopaedic Research. 2021; Feb;39(2):291-298
 • Gonera B, Kurtys K, Paulsen F, Polguj M, LaPrade R, Grzelecki D, Karauda K, Olewnik Ł: The Plantaris Muscle – Anatomical Curiosity or a Structure with Important Clinical Value? – A Comprehensive Review of the Current Literature. Annals of Anatomy. 2021; May;235:151681
 • Olewnik Ł, Szewczyk B, Zielinska N, Grzelecki D, Polguj M: Two muscular variations in the elbow associated with the anterior interosseous nerve. Surgical and Radiologic Anatomy (2021) 43:735–739
 • Czubak-Wrzosek M, Nitek Ż, Sztwiernia P, Czubak J, Grzelecki D, Kowalczewski J, Tyrakowski M: Both the femoral heads and the acetabular domes can be used for pelvic incidence and pelvic tilt measurements in patients with unilateral and bilateral idiopathic osteoarthritis of the hip. The Bone and Joint Journal. 2021; 103-B(8):1345-1350
 • Czubak-Wrzosek M, Czubak J, Grzelecki D, Tyrakowski M: The Effect of the COVID-19 Pandemic on Total Hip and Knee Arthroplasty Surgical Volume in 2020 in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; Aug 21;18(16):8830.
 • Grzelecki D, Marczak D, Kwolek K, Dudek P, Tyrakowski M, Olewnik Ł, Czubak-Wrzosek M, Kowalczewski J: Shaft Fractures in Patients Requiring Primary or Revision Total Knee Arthroplasty Can Be Successfully Treated with Long-Stemmed Implants without Additional Fixation. Journal of Clinical Medicine. 2021, 10(21):4926
 • Pietrzak S, Grzelecki D, Parol T, Czubak J: Comparison of Intramedullary Magnetic Nail, Monolateral External Distractor, and Spatial External Fixator in Femur Lengthening in Adolescents with Congenital Diseases. Journal of Clinical Medicine. 2021; 10(24):5957.
 • Górecka Ż, Grzelecki D, Paskal W, Choińska E, Gilewicz J, Wrzesień R, Macherzyński W, Tracz M, Budzińska-Wrzesień E, Bedyńska
 • M, Kopka M, Jackowska-Tracz A, Świątek-Najwer E, Włodarski PK, Jaworowski J, Święszkowski W:. Biodegradable Fiducial Markers for Bimodal Near-Infrared Fluorescence- and X-ray-Based Imaging. ACS biomaterials science & engineering. 2022, 8(2), 859-870
 • Bartosz P, Grzelecki D, Chaberek S, Para M, Marczyński W, Białecki J: A prospective randomized study, use of closed suction drainage after revision hip arthroplasty may lead to excessive blood loss. Scientific Reports. 2022, 12, 881
 • Zielinska N, Tubbs S, Podgórski M, Konschako M, Aragonés P, Grzelecki D, Olewnik Ł: Relationship among Coracobrachialis, Biceps Brachii, and Pectoralis Minor Muscles and Their Correlation with Bifurcated Coracoid Process. Biomed Research International. 2022, 8939359.
 • S. Sell, S. Rehart: Reumoortopedia. Redakcja wydania polskiego: prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski, Tłumaczenie książki na język polski: Piotr Dudek, Dariusz Grzelecki

Języki Obce

 • j. angielski