Chirurgia łokcia i ręki

W naszej klinice specjalizujemy się w leczeniu zachowawczym i operacyjnym w zakresie chirurgii łokcia i ręki. Nasz specjalista, dr Olaf Szuba, przeprowadza konsultacje i wykonuje pełen zakres operacji w tym obszarze, a w szczególności:

 • neuropatie uciskowe nerwów obwodowych:
 • zespół kanału nadgarstka
 • zespół kanału nerwu łokciowego
 • zespół kanału nerwu promieniowego
 • neuropatia nerwu strzałkowego
 • inne neuropatie obwodowe
 • obwodowe zespoły uciskowe – zwężające przewlekłe zapalenia pochewek ścięgien
 • palce strzelające
 • choroba de Quervaina
 • zabiegi z zakresu chirurgii urazowej kończyny górnej
 • repozycje i stabilizacje złamań kości ramienia, przedramienia, nadgarstka, śródręcza, paliczków
 • szycie pierwotne oraz rekonstrukcje zastarzałych uszkodzeń ścięgien, nerwów, naczyń
 • pokrywanie ubytków tkanek miękkich płatami zrotowanymi, wolnymi i przemieszczanymi na szypule naczyniowej oraz wolnymi przeszczepami skórnymi
 • leczenie powikłań pourazowych kończyny górnej
 • powtórne repozycje i stabilizacje źle leczonych złamań
 • osteotomie korekcyjne, zabiegi naprawcze źle wyleczonych złamań
 • dwuetapowe rekonstrukcje ścięgien zginaczy
 • rekonstrukcje nerwów obwodowych z przeszczepami kablowymi nerwów, lub wstawkami żylnymi
 • uwolnienia zrostów w obrębie ścięgien
 • operacje nerwiaków
 • rekonstrukcja kości łódeczkowatej z przeszczepem kostnym wolnym lub uszypułowanym
 • artrotomie i artrolizy w przypadku przykurczów stawowych: łokcia, nadgarstka, stawów śródręczno-paliczkowych, międzypaliczkowych
 • leczenie przewlekłej niestabilności łokcia i nadgarstka oraz innych stawów
 • artrozy i konsekwencje stanów przeciążeniowych kończyny górnej
 • artroza TMC (rizartroza) – trapezoidectomia, alloplastyka
 • artrodezy i alloplastyki stawów międzypaliczkowych i śródręczno-paliczkowych
 • artrozy typu SNAC i SLAC poprzez artrodezę czworokątną lub resekcję szeregu bliższego kości nadgarstka
 • łokieć tenisisty
 • resekcje guzów, zmian guzopodobnych w obrębie tkanek miękkich i kości w zakresie kończyny górnej
 • resekcje ganglionów
 • resekcje enchondroma (chrzęstniaków śródkostnych)
 • resekcje tłuszczaków, włókniaków, guzów olbrzymiokomórkowych itp.
 • leczenie przykurczu Dupuytrena
 • mini inwazyjna przeskórna aponeurotomia
 • wycięcie tkanki Dupuytrena z częściową resekcją rozcięgna dłoniowego
 • leczenie deformacji palców typu:
  • palec łabędzia szyja
  • palec butonierkowaty
  • palec młoteczkowaty

Operacje wykonujemy w zależności od potrzeby metodą otwartą a także z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych, atraumatycznych, miniwazyjnych i artroskopowych.

Oferujemy również rehabilitację obszaru ręki i łokcia. Naszą wartością jest bezpośredni kontakt lekarza i rehabilitanta, obejmujący również wspólną analizę badań obrazowych. Mając indywidualne podejście do każdego problemu, potrafimy zapewnić naszym pacjentom bardzo efektywną pomoc i szybkie postępy w odzyskaniu pełnej sprawności.

Zapraszamy!

Co to jest hydrodysekcja / hydrodekompresja?

lek Michał Bartoszewicz
Kiedy drętwienie lub mrowienie odczuwane w małym i serdecznym palcu powinno zaniepokoić?

mgr Ewa Bizon