Ból Rzepki: Przewodnik dla Pacjentów

Ból rzepki

Ból rzepki, znany również jako zespół bólowy rzepki (ang. patellofemoral pain syndrome – PFPS), to jedna z najczęstszych przyczyn występowania dolegliwości bólowych kolana, która dotyka ludzi w różnym wieku. Dotyczy szczególnie osób aktywnych fizycznie oraz młodych. Charakteryzuje się bólem w przedniej części kolana, który może znacząco wpłynąć na codzienne życie i aktywności [1]. Nawet 40% wszystkich dolegliwości zgłaszanych w obrębie kolana to właśnie PFPS [2]. Ten artykuł ma na celu dostarczenie podstawowych informacji o bólu w stawie rzepkowo-udowym – pomagając zrozumieć jego przyczyny, możliwości diagnostyczne oraz dostępne sposoby leczenia.

Co to jest rzepka i staw rzepkowo-udowy?

Rzepka to płaska kość, znajdująca się z przodu kolana. Można ją łatwo wyczuć, przykładając rękę z przodu kolana i wykonując w nim ruchy w kierunku zgięcia i wyprostu. Kość przesuwająca się pod ręką to właśnie rzepka. Tworzy ona połączenie stawowe z kością udową, które umożliwia jej ruchy do góry i do dołu podczas zginania i prostowania kolana. To połączenie to staw rzepkowo-udowy. Rzepka spełnia rolę wydłużającą ramię dźwigni dla mięśnia czworogłowego uda – zmniejszając tym samym ilość siły, którą musi on generować aby wyprostować staw kolanowy [1].

Charakterystyczne cechy bólu w stawie rzepkowo-udowym

Pacjenci z PFPS będą najczęściej zgłaszać ból z przodu kolana. Jego lokalizację opisują jako znajdującą się na lub pod rzepką. Ból może także rozchodzić się na okoliczne tkanki znajdujące się w przednim aspekcie stawu kolanowego. Nasilenie dolegliwości będzie występować podczas siadania, wstawania, kucania, chodzenia po schodach oraz dłuższego siedzenia. Pacjenci mogą także zgłaszać przeskakiwanie lub trzeszczenie podczas wykonywania ruchów w kolanie [2,3].

Przyczyny i czynniki ryzyka bólu rzepki

Ból rzepki może wynikać z różnych przyczyn, do których zalicza się:
– Nieprawidłowa biomechanika kolana, która prowadzi do niewłaściwego obciążenia rzepki
– Słabe mięśnie uda i bioder, które nie zapewniają odpowiedniego wsparcia dla kolana i mogą prowadzić do przeciążenia okolicy rzepki. Na szczególną uwagę zasługują mięsień czworogłowy uda, mięśnie odwodzące i rotujące do zewnątrz staw biodrowy (w tym mięśnie pośladkowe)
– Zaburzenia ruchomości w stawach kończyny dolnej (m.in. przykurcz mięśnia czworogłowego uda lub chodzenie na przygiętym kolanie) [4]
– Aktywność fizyczna o intensywności nieadekwatnej do aktualnych możliwości osoby ćwiczącej (np. zbyt duża objętość treningu biegowego lub siłowego bez odpowiedniego przygotowania)

Przyjmuje się, że za występowanie bólu w stawie rzepkowo-udowym potencjalnie może być odpowiedzialne podrażnienie następujących struktur w obrębie kolana:

 • warstwa podchrzęstna
 • błona maziowa
 • troczki rzepki
 • skóra
 • nerwy
 • mięśnie [5]

Diagnostyka bólu rzepki

Diagnoza zespołu bólowego stawu rzepkowo-udowego opiera się głównie na badaniu fizykalnym i historii medycznej Pacjenta. Wywiad powinien obejmować ocenę aktualnych dolegliwości, czas ich trwania, historię urazów. Istotne są także informacje o charakterze pracy oraz rodzaju i intensywności podejmowanych aktywności fizycznych.

W badaniu fizykalnym ocenie podlega oś kończyn dolnych, masa mięśniowa w obrębie nóg, zakresy ruchomości w kolanie, biodrze oraz stopie. Ocenie poddaje się także sposób wykonania podstawowych czynności ruchowych takich jak przysiad czy wykrok. Jeżeli problem dotyczy biegacza, warto także ocenić jego biomechanikę biegu.

Czasami konieczne może okazać się także wykonanie badań obrazowych, takich jak rezonans magnetyczny (MRI), np. w przypadkach, gdy istnieje podejrzenie strukturalnych problemów stawowych. Badania obrazowe pozwolą pokazać czy nie występują zmiany w obrębie stawu rzepkowo-udowego, mogące prowadzić do występowania dolegliwości bólowych z przodu kolana.

Diagnostyka różnicowa

U Pacjenta zgłaszającego ból z przodu kolana, warto przeprowadzić diagnostykę różnicową w kierunku:

 • zmian zwyrodnieniowych stawu rzepkowo-udowego
 • choroby Osgood Schlattera
 • konfliktu fałdu błony maziowej
 • zapalenia kaletki
 • zapalenia nerwu udowo-goleniowego
 • bólu rzutowanego z biodra lub kręgosłupa [5]

Metody leczenia

Podstawą leczenia bólu w stawie rzepkowo-udowym jest podejście nieoperacyjne, które powinno być dobranie indywidualnie do potrzeb Pacjenta, na podstawie przeprowadzonego badania. Takie postępowanie obejmuje:
– Edukację na temat występującego problemu, potencjalnych modyfikacji aktywności dnia codziennego lub aktywności fizycznej celem czasowego odciążenia stawu rzepkowo-udowego
– Ćwiczenia skupiające się na wzmacnianiu mięśni uda i bioder oraz poprawie elastyczności w obrębie przykurczonych tkanek
– Progresywne dociążanie stawu kolanowego podczas ćwiczeń, mające na celu zwiększenie jego tolerancji na obciążanie
– Ćwiczenia czucia głębokiego – poprawiające kontrolę nad ciałem w przestrzeni
– Terapię manualną nakierowaną na lokalne działanie przeciwbólowe, stanowiące przygotowanie do terapii z aktywnym udziałem Pacjenta
– Krótkotrwałe stosowanie leków przeciwzapalnych (NSAID) dla złagodzenia bólu.

Zakończenie

Rozpoznanie i odpowiednie leczenie PFPS jest kluczowe dla poprawy jakości życia. Współpraca z profesjonalistami medycznymi, w tym lekarzami i fizjoterapeutami, w połączeniu z zaangażowaniem Pacjenta w proces leczenia i profilaktyki, może prowadzić do znacznej poprawy funkcjonowania kolana i zmniejszenia bólu. Pamiętaj, że każdy przypadek PFPS jest unikalny, dlatego indywidualne podejście do leczenia jest niezbędne.

Ten artykuł, oparty na dostępnych źródłach medycznych i badań, ma na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej.

[1] Gaitonde DY, Ericksen A, Robbins RC. Patellofemoral Pain Syndrome. Am Fam Physician. 2019 Jan 15;99(2):88-94. PMID: 30633480.
[2] Kasitinon D, Li WX, Wang EXS, Fredericson M. Physical Examination and Patellofemoral Pain Syndrome: an Updated Review. Curr Rev Musculoskelet Med. 2021 Dec;14(6):406-412. doi: 10.1007/s12178-021-09730-7. Epub 2021 Oct 29. PMID: 34713383; PMCID: PMC8733121.
[3] Pereira PM, Baptista JS, Conceição F, Duarte J, Ferraz J, Costa JT. Patellofemoral Pain Syndrome Risk Associated with Squats: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jul 28;19(15):9241. doi: 10.3390/ijerph19159241. PMID: 35954598; PMCID: PMC9367913.
[4] Saltychev M, Dutton RA, Laimi K, Beaupré GS, Virolainen P, Fredericson M. Effectiveness of conservative treatment for patellofemoral pain syndrome: A systematic review and meta-analysis. J Rehabil Med. 2018 May 8;50(5):393-401. doi: 10.2340/16501977-2295. PMID: 29392329
[5] Bump JM, Lewis L. Patellofemoral Syndrome. 2023 Feb 13. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 32491589.

Jakub Olewiński

Zapraszam!