Athletic 1080

Test Athletic 1080 przedstawia w graficzny sposób globalne aktywne zakresy ruchu w kierunkach wyprostu, zgięcia i rotacji zawodnika. Dzięki pomiarowi w pozycji stojącej, uzyskane wartości są dużo bardziej wiarygodne od klasycznego badania w pozycji leżącej, ponieważ pozycja stojąca zmienia napięcie mięśni szkieletowych i odpowiada pozycji w której wykonujemy wszystkie aktywności ruchowe.

Zawodnik stojąc na specjalnej wyskalowanej macie wykonuje określone ruchy starając się osiągnąć maksymalny zakres ruchu przy zachowaniu określonej pozycji ciała. Uzyskany wynik możemy porównać do średniej populacyjnej bądź do wyników uzyskanych przez sportowców danej dyscypliny – baza danych ankiety testowej posiada ponad 6 tys. testów do porównania.

Osiągnięte w badaniu wartości zakresów ruchu wprowadzamy do programu, który przeprowadza analizę i generuje wynik w postaci dwóch diagramów.

Jak interpretować wynik:

  1. Każdy z diagramów pokazuje zakresy ruchu w badanych kierunkach odpowiednio
    na prawej i lewej nodze.
  2. W centrum diagramu znajduje się oś ciała badanego (widok z góry).
  3. Żółty obszar obrazuje aktywną ruchomość w pozycji stojącej w kierunkach: zgięcie, wyprost, zgięcie boczne.
  4. Pierścienie dookoła to zakresy rotacji: jasnoszary to ruchomość stopy i kolana, ciemnoszary – zakresy rotacji biodra, żółty – tułowia a czarny – bark w kierunku przywodzenia/odwodzenia w płaszczyźnie horyzontalnej.
  5. Wartości procentowe przedstawiają relacje wyników testowanego zawodnika do średniej, jaką osiągnęli wszyscy sportowcy testowani metodą Athletic 1080.

Poniżej przedstawimy wyniki dwóch testów wykonanych przez tenisistę z sukcesami na poziomie Mistrzostw Polski.

Test początkowy:

Uzyskany wynik możemy analizować i porównywać na przykład ze średnią dla danej dyscypliny:

Szara strefa to deficyt względem średniej wśród zawodników danej dyscypliny. Różnice w zakresach rotacji (zewnętrzny pierścień) są przedstawione procentowo, gdzie +18% oznacza wartość wyższą o 18% od średniej.

Jest to wynik zdecydowanie poniżej średniej. Głównie ze względu na bardzo duże ograniczenia wyprostu i rotacji bioder oraz zgięcia bocznego kręgosłupa. Ograniczenia ruchomości bioder wywołane mięśniami czworogłowymi i pośladkowymi oraz naprężaczem powięzi szerokiej. Zawodnik o takiej charakterystyce będzie miał problemy ze zwrotnością na korcie. Sztywność mięśnia czworogłowego uda lewej nogi u zawodnika praworęcznego będzie przenosiła ogromne napięcie na więzadło rzepki, szczególnie podczas lądowania po serwisie. Braki ruchomości bioder zawodnik będzie musiał kompensować tułowiem i/lub ręką w efekcie prowadząc do przeciążenia.

Ryzyko kontuzji w takiej sytuacji jest duże.

Przy pomocy Athletic 1080, możemy również monitorować postęp w zakresie wykonanej pracy. Poniżej test wykonany przez tego samego zawodnika po 6 miesiącach pracy nad zdiagnozowanymi deficytami.

Wdrożony program treningowy zawierał ćwiczenia oddechowe, pozycjonowanie neutralne miednicy, ćwiczenia ekscentryczne dla dużych grup mięśniowych wokół stawu biodrowego. Modyfikacje objęły również schemat rozgrzewki przed treningowej i niektóre elementy pracy technicznej na korcie (nauka amortyzacji lądowania po serwisie). Osiągnięte wartości wskazują na znaczną poprawę zakresów ruchu w kluczowych kierunkach.

Dzięki analizie Athletic 1080 możemy ocenić pracę układu mięśniowo – szkieletowego w poszczególnych kierunkach, ale również w złożonych wzorcach ruchu. Pozwala to bardzo precyzyjnie określić słabe punkty i jednocześnie wyznaczyć kluczowe kierunki rozwoju i monitorować postępy treningowe

W powyższym przykładzie widać, że wysokie zaawansowanie w specjalistycznych wzorcach ruchu i sukcesy nie muszą się pokrywać z ogólną sprawnością ruchową. Niemniej jednak możemy założyć, że zwiększenie ogólnej sprawności ruchowej podniesie poziom sportowy zawodników i zmniejsza ich podatność na kontuzje.

Zapraszamy!