Angiografia TK tętnic wieńcowych

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych, inaczej nieinwazyjna koronarografia – to badanie mające na celu zobrazowanie stanu naczyń krwionośnych, których zadaniem jest dostarczanie krwi do mięśnia sercowego. Dzięki temu badaniu możemy sprawdzić, czy w naczyniach wieńcowych występują zmiany miażdżycowe i ocenić ryzyko wystąpienia zawału serca.
Angiografia TK naczyń wieńcowych to niezwykle istotne badanie, pozwalające na wczesną detekcję zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych i ocenę wskazań do wykonania zabiegów (wszczepienie stentów naczyniowych, by-passy).
Z uwagi na szerokie rozpowszechnienie hiperlipidemii w populacji, praktycznie każdy Pacjent w średnim i starszym wieku z atypowymi lub typowymi objawami mogącymi wskazywać na chorobę wieńcową, posiada wskazanie do przeprowadzenia angiografii TK tętnic wieńcowych. Zgodnie z raportami Narodowego Istytutu Zdrowia Publicznego i Głównego Urzędu Statystycznego – miażdżyca tętnic wieńcowych stanowi najczęstszą przyczynę zgodnów w Polsce (45% wszystkich zgonów).

Jak wygląda badanie?
Przebieg badania przypomina typowe badanie TK klatki piersiowej, ponadto:
– przed badaniem do klatki piersiowej przypinane są elektrody EKG do monitorowania rytmu serca w czasie badania;
– w przypadku wysokiej częstości skurczów serca, przed badaniem podane zostaną leki spowalniające jego pracę;
– tuż przed badaniem zostanie podany lek rozszerzający tętnice wieńcowe.

Lek stosowany do zwolnienia częstości skurczów serca w naszej klinice należy do najbezpieczniejszych, selektywnych, bardzo krótko działających beta blokerów na rynku (Esmolol).
Mimo to celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Pacjenta w trakcie trwania badania, w MIRAI Clinic badanie przeprowadzone jest w podwójnej obstawie lekarskiej – tj. lekarza anestezjologa i lekarza radiologa.

ZALETY BADANIA:

  • badanie nieinwazyjne – nakłucie niewielkiej żyły;
  • możliwość wykluczenia choroby wieńcowej i brak konieczności przeprowadzania klasycznej angiografii
  • możliwość wykrycia blaszek miażdżycowych „wysokiego ryzyka”

Alternatywą diagnostyczną dla tego badania jest klasyczna angiografia. W czasie angiografii klasycznej Pacjent musi być hospitalizowany, narażony jest na kilkukrotnie wyższą dawkę promieniowania jonizującego, nakłuwana jest tętnica udowa, możliwe są powikłania (krwiak w miejscu wkłucia, pseudotętniak tętnicy udowej, rozwarstwienie naczyń, ect).

WADY BADANIA:
– konieczność podania leków spowolniajacych częstość skurczów serca u chorych z wysoką częstością skurczów serca;
– u chorych z silnie uwapnionymi blaszkami miażdżycowymi w tętnicach wieńcowych dokładna ocena tętnic wieńcowych jest ograniczona

Zapraszamy!